Наставак активности за пријављивање пореза на имовину

Почетак » Наставак активности за пријављивање пореза на имовину » Вести » Наставак активности за пријављивање пореза на имовину
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода почело је другу фазу активности за пријављивање пореза на имовину, која подразумева контролу на терену према расположивим подацима других државних органа и проверу власника објеката у поступку легализације. Градска управа још једном позива грађане да пријаве порез на имовину пре подношења прекршајних пријава с обзиром на висину казни које се крећу од 5.000 до 50.000 динара за физичка лица.

 
До законског рока, 31. марта, грађани и правна лица поднели су преко 1300 пореских пријава на имовину, а нове пријаве стизале су свакодневно и у априлу. Међутим, велики број обвезника је и даље ван локалне пореске евиденције, тако да је Градска управа за финансије приморана да примени све законске прописе како би изједначила права и обавезе свих грађана.
 

Leave a Comment