Наставак израде Стратегије безбедности саобраћаја

Почетак » Наставак израде Стратегије безбедности саобраћаја » Актуелно » Наставак израде Стратегије безбедности саобраћаја

На другом састанку посвећеном изради студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016 -2020. године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“ теме су биле мапе ризика, које су урађене у сарадњи са Одељењем саобраћајне полиције и Полицијске управе Ваљево. Представљена је СВОТ анализа (анализа предности, недостатака, слабости и шанси Ваљева) и стање институција значајних за безбедност саобраћаја, посебно стање локалног Савета за безбедност саобраћаја.

„Посебно смо мапирали ризике за бициклисте, мотициклисте, пешаке, возаче, теретна возила. Улица Владике Николаја и пар раскрсница у тој улици су небезбедне и грађани их препознају као ризичне тачке. Ту су раскрсница на Јадру и раскрсница на Обилазници“, рекао је проф. др Крсто Липовац, професор Саобраћајног факултета у Београду и руководилац израде Стратегије.

Доцент на Саобраћајном факултету у Београду Далибор Пешић је указао на један од основних проблема за безбедност саобраћаја у Ваљеву, а то је понашање возача и осталих учесника у саобраћају.

„Највише погинулих је међу пешацима и бициклистима. Када смо сагледали ситуацију да у Ваљеву недостаје изграђених пешачких и бициклистичких стаза, закључили смо да треба порадити на томе. Треба радити на едукацији учесника у саобраћају, како би се променило њихово понашање“, констатовао је Далибор Пешић.

И данашњем састанку су присуствовали представници свих релевантних институција у граду Ваљеву и у локалној самоуправи, који се баве саобраћајем.