Наставак скупштинског заседања

Почетак » Наставак скупштинског заседања » Вести » Наставак скупштинског заседања
Одборници Скупштине града Ваљева су јуче наставили седницу, прекинуту 31. августа, усвајањем оставке из здравствених разлога досадашњег заменика председника Скупштине Јована Лукића. Са 40 гласова за, нови заменик председника је др Зоран Живковић. Он је у одсуству председника Скупштине водио јучерашњу седницу на којој је усвојен завршни рачун буџета за 2014. годину и други ребаланс овогодишњг градског буџета.
 
Градоначелник Станко Терзић је образлажући завршни рачун за 2014. годину, извештај о извршењу буџета и измене и допуне Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину истакао да је Град реализовао 99,7% буџета и измирио 95% обавеза према буџетским корисницима, као и да је остварен суфицит у једној тешкој години, каква је била 2014. Градоначелник је рекао да је према Уредби Владе Србије Ваљево сврстано у 20 најразвијенијих градова и општина.
 
 
Одборници нису усвојили предлог о приступању промне статута града Ваљева, али су дали сагласност на измене и допуне програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“за 2015. годину – први ребаланс, на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево – први ребаланс као и на измењени и допуњени програм пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве града Ваљева за 2015. годину.
 
Усвојен је и програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Ваљева са 29 гласова, а са истим бројем гласова је усвојена и одлука о пијацама. Одлука о условима и начину обављања комуналних делатности и комуналном реду усвојена је са 34 гласа. Сагласност на статут добило је и новоосновано ЈП „Агроразвој -ваљевске долине“.
 
Усвојена је и одлука о давању у закуп „Ски центра Дивчибаре“. У образожењу одлуке стоји да имајући у виду проблеме са којима се суочавао „Валис“ у управљању овом ски стазом, у периоду од 2010. године до данас, као и да УФК „Валис“ није у могућности да обезбеди људске, материјалне и финансијске ресурсе за њен даљи рад, неопходно је изналажење адекватног дугорочног решења за несметан рад ски стазе. Финансијска анализа извршена за период од примопредаје стазе до данас је показала да је стаза „Црни врх“ направила губитак, а да је једино у сезони 2011-2012. остварен позитиван финансијски резултат захваљујући великом броју снежних дана на Дивчибарама. Имајући у виду временске услове последњих година, у погледу снежних падавина на Дивчибарама и њихову изразиту неравномерност и задржавање у зимском периоду, без значајних улагања у систем зимског оснежавања на ски стази и пратеће опреме, као и у додатне садржаје на самој стази и око ње, што ће омогућити пословање током целе године, не може се озбиљно планирати пословање и остваривање прихода по основу управљања ски стазом. Предлог је, да се објекти и опрема „Ски центра Дивчибаре“ дају у закуп на период од 15 година закупцу који ће извршити неопходна инвестициона улагања у саму стазу и обезбедити њен континуирани и несметан рад током наредних зимских сезона, што је од изузетно великог значаја за развој туризма одборника било против и три уздржана.
 
Одборници су се сагласили да градски локал од 108,2 квадратна метра у Улици војводе Мишића број 29 где је некада био кафе „Бајка“ односно књижара „Плато“ и „Службени гласник“ дају на коришћење и управљање Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево – установи културе од националног значаја. Донета је и одлука о прихватању измена меморандума о сарадњи на реализацији пројекта „Изградња геронтолошког центра у Ваљеву“. Меморандум ће потписати Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и град Ваљево.Усвојене су и одлуке о приступању и прибављању одобрења за хидрогеолошка истраживања и експлоатацију подземних вода на Дивчибарама, као и предлог измене програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева ову годину.
 
На дневном реду овог скупштинског заседања је био и избор правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. На то место je изабрана Љиљана Митровић, дипломирани правник из Ваљева, на период од пет година. Иначе запослена је до сада обављала функцију заменика јавног правобраниоца.
 
 

Leave a Comment