Наставља се добра сарадња са Чешком

Почетак » Наставља се добра сарадња са Чешком » Вести » Наставља се добра сарадња са Чешком
„Сарадња фирме ВХС из Брна и Ваљева је на високом нивоу у односима Србије и Чешке“, рекли су челници ове чешке фирме, приликом боравка делегације Ваљева у Брну од 26. до 29. новембра. „Због добрих односа две државе и успешно реализованих послова у Ваљеву, сарадњу са партнерима из Чешке морамо неговати и испоштовати све претходне и будуће договоре. Влада Чешке и надлежна министарства, а пре свега Чешка развојна агентура, определиће доста новца за будуће пројекте које је град Ваљево кандидовао преко амбасаде Чешке у Београду. Учешће града у пројектима Европске уније, а нарочито у програму EXCHANGE могу се повезати са пројектима Чешке, како би наш град добио што већа средства“, рекао је градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић, након разговора са представницима фирме ВХС.
 
Поред већ кандидованих пројеката као што су Регулацијски (урбанистички) генерални пројекат Регионалног водопривредног система снабдевања „Ровни“, Модернизација постројења за прераду отпадних вода и наставак топлификације Ваљева, преговарано је о новом пројекту- изградњи трансфер станице у оквиру Регионалне депоније у Каленићу.
На разговорима који су вођени у Брну, представници чешке фирме ВХС и града Ваљева усагласили су се да у складу са фондовима државе Чешке и Европске уније који се отварају према нашој земљи, кандидујемо и пројекат изградње трансфер станице, која би радила у оквиру будуће регионалне депоније у Каленићу. Партнери из Чешке би у изградњи ове станице учествовали са 250.000 евра, које би током 2010, 2011. и 2012. године сукцесивно инвестирали у наш град.
На састанку у Брну било је речи о  пројекту „Регулацијском (урбанистичком) генералном пројекту Регионалног   водопривредног система снабдевања „Ровни“. За један од приоритетних пројеката Ваљева који је део дугорочног плана развоја града током изградње Регионалног водопривредног система снабдевања водом „Ровни“, процењена вредност је 250.000 евра. Са партнерима из Чешке је договорена припрема техничке документације, која би могла да отпочне почетком идуће године.
 
Реализација предлаганог пројекта је део регионалног система снабдевања питком водом који је у изградњи. Поред техничких аспеката сарадње са чешком страном, допринеће побољшању услова живота становништва у широј области града Ваљева и обезбедиће квалитетну испоруку и довољне капацитете у области снабдевања водом. Очекује се да ће пројекат имати позитиван утицај на заштиту животне средине, углавном у области ефективног коришћења природних ресурса питке воде. Средства би била употребљена за припрему техничке документације пројекта која је неопходна за изградњу трасе цевовода за неуређену-сирову воду из објекта прекидне коморе близу бране „Ровни“ до уређивача воде ППВ „Пећина“ Ваљево, а даље и за припрему пројекта за изградњу цевовода за транспорт питке воде из уређивача воде ППВ Пећина до резервоара „Гајина“.
 
Изградњом комплетног регионалног водопривредног система снабдевања водом биће обезбеђено снабдевање питком водом за око 280.000 становника. У наредном периоду, од 2011. до 2013. године град Ваљево планира изградњу цевовода за транспорт неуређене воде ДХ 1000 из прекидне коморе код бране „Ровни“ до пумпне станице „Пакље“ у дужини 4.800 метара, чија вредност се на основу буџета процењује на око 4.000.000 евра. Након тога ће следити истовремена изградња цевовода за дистрибуцију ДН 1100 до резервоара „Гајина“ у дужини око 4 км и цевовода ДН 1000 из пумпне станице „Пакље“ до уређивача воде ППВ Пећина у дужини око 8 км.
 
Други пројекат “Модернизације постројења за прераду отпадних вода“ је такође један од приоритетених пројеката за развој града Ваљева. Општи циљ пројекта подразумева достизање стратешких циљева којима се постижу дугорочни ефекти на пољу заштите животне средине. Поред одрживости, пројекат подразумева крајњу редукцију загађености воде као и загађења земљишта, што је и наведено у програму, циљевима и програмским документима Националне стратегије Републике Србије. Директан утицај пројекта на животну средину је неоспоран и резултираће добијањем техничке помоћи, преносом знања као и  постављањем и инсталацијом технологија нових генерација. Тако ће се створити услови за даљи економски и културни развитак у Ваљеву.
 
Заштита животне средине, као основни циљ реализације овог пројекта, директно ће утицати на опште здравствено стање локалног становништва и тиме допринети побољшању њиховог животног стандарада. Предложени пројекат је у потпуности у складу са циљевима Споразума о стабилизацији и придруживању Србије ЕУ и испуњава критеријуме важећих еколошких стандарда. Укупна вредност наведеног пројекта је 790.000 евра. Од Чешке Републике тражи се модернизација и побољшање капацитета постројења за прераду отпадних вода у складу са стандардима ЕУ, испорука технологије и материјала у складу са предложеним планом модернизације постројења, техничка помоћ приликом инсталације и монтаже опреме.
 
Имплементација активности наведеног пројекта допринеће увођењу нових метода у процес прераде отпадних вода и на тај начин помоћи у превенцији ширења разних инфекција, а за крајњи резултат ће имати здраво животно окружење за грађане Ваљева. 
 
Такође, за наставак топлификације града планирана су средства у висини од 600.000 евра. Чешко Министарство за заштиту животне средине ће уз учешће локалне самоуправе финансирати набавку, испоруку и монтажу вреловодне мреже и топлотне подстанице. Овај донаторски аранжман би био флексибилан у зависности од прилива других донаторских средстава, као што су НИП и КФВ 4. Уколико би се средства обезбедила из ових извора, новац од чешких партнера се може преусмерити на друге радове на топлификацији града. Реализација овог пројекта би могла да отпочне 2011. године, након што у марту 2010. године буде донета коначна одлука о додели ових средстава за град Ваљево.   
 
Чешка Република је до сада уложила значајна средства у развој нашег града. Највећи пројекти су учествовање у изградњи Топлане и топловодне мреже, Фабрике за пречишћавање отпадних вода, бране Ровни и уређење јаза у центру града. У априлу прошле године, у организацији Амбасаде Чешке наш град је имао ту привилегију да угости 21 амбасадора земаља Европске уније.
 
Сви пројекти са којима је град конкурисао за новац од Чешке, биће третирани као пилот пројекти у Србији. Сви поступци у конкурисању, писању и реализацији пројеката били би пример на коме би се разрађивали сви остали пројекти који ће се преко чешких партнера у будућности реализовати у Србији.

Leave a Comment