Не наплаћује се обданиште

Почетак » Не наплаћује се обданиште » Актуелно » Не наплаћује се обданиште

Градска управа Ваљево је упутила обавештење Предшколској установи „Милица Ножица“ да у дане ванредног стања не наплаћује услуге коришћења обданишта.

Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитавања и образовања у предшколским установама је прописано да се у случају ванредне ситуације или елементарне непогоде, за дане одсуства детета ова услуга не наплаћује.

Препоручено је да Установа ово обавештење истакне на свом сајту.