Нема препрека да Ваљево дође до индустријске зоне

Почетак » Нема препрека да Ваљево дође до индустријске зоне » Вести » Нема препрека да Ваљево дође до индустријске зоне
Влада Србије је на јучерашњој седници дала сагласност граду Ваљеву за прибављање некретнина на простору бивше фабрике „Стефил“.  Град ће идуће седмице закључити и оверити уговор са Агенцијом за приватизацију и Дирекцијом за имовину о куповини те некретнине.
 
Паралелно са овим послом, руководство града је израдило план будуће индустријске зоне у Ваљеву. Следећи корак је препарцелација и дефинисање појединачних целина које ће бити предмет давања у закуп и отуђења већ почетком идуће године.
 
На овај начин Ваљево ће доћи до индустрисјке зоне, за коју већ сада постоји интересовање како локалних, тако и инвеститора из земље и света. Атрактивност локације, солидна комунална опремљеност и добре могућности за њено потпуно опремање, близина важним републичким саобраћајницама и Београду, као и унапређеност рада локалне администрације, призната и од стране релевантних институција и спремност градских власти да помогну будућим инвеститорима,  већ сада сврставају Индустријску зону Ваљева у ред најквалитетнијих зона за пословање у Србији.

Leave a Comment