Непотребно узнемиравање јавности у вези базне станице

Почетак » Непотребно узнемиравање јавности у вези базне станице » Вести » Непотребно узнемиравање јавности у вези базне станице
„Прича о постављању базне станице у близини школе “Андра Савчић” је беспотребно узнемирила јавност, јер свако има право по закону да поднесе захтев, као у случају “Телекома” који је то урадио, у складу са законским процедурама”, рекао је Александар Вујић Суботић, начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове на данашњој конференцији за новинаре.
 
Он је појаснио да ће у наредном периоду бити донета одлука, по процедури коју спороводи Одељење за урбанизам града Ваљева. Истакао је да град Ваљево, ни у једном тренутку није хтео да се оглашава док је трајала процедура, која је подразумевала и јавну расправу.
 
“Ни једног тренутка није било разлога за бригу, ни родитеља, ни житеља тог дела града Ваљева, јер Град не би дозволио такав луксуз да уради било шта што је у супротности са интересима деце, родитеља и грађана који живе у целом граду, а не само у овој месној заједници. И по прописима није било места за бригу. Решење ће уследити након допуне коју смо тражили од подносиоца захтева.
 
Ми са “Телекомом” имамо изузетно коректан однос. Комуницирамо међу собом и тражимо најбоље решење. Ми смо ту да заштитимо општи интерес грађана, а са друге стране “Телеком” има други интерес, али је то и веома друштвено-одговорна компанија.
 
Телекомуникационе мреже су у експанзији у целом свету, па и унашем граду. Имамо велики број корисника интернета, андроид телефона, али то није нешто што сме да се коси са интересима људи који овде живе. Нема разлога за бригу! Појединци су несмотрено излазили у јавност и давали информације, које су забринуле грађане”, подвукао је начелник Александар Вујић Суботић.
 
Весна Срећковић, самостални стручни сарадник за заштиту животне средине Одељења за урбанизам је појаснила да је од подносиоца захтева, петочлана техничка комисија захтевала допуну планске документације. Између осталог је захтевано да се докаже да ли је минимална удаљеност антенског стуба од прве суседне парцеле, најмање 15 метара.
 
“Ми смо мишљења да није довољно удаљен антенски стуб, али то нам подносиоци захтева морају потврдити. На сугестију Завода за јавно здравље тражили смо да нам појасне мерења. Иако су се позвали на одређене стандарде које су навели у студији, а та мерења доступају од тих стандарда. Такође смо сматрали да треба да нам доставе документацију, како би зрачење утицало и на храну”, рекла је Весна Срећковић. Она је појаснила да је члан Техничке комисије сугерисао да је мерење кумулативног зрачења могуће након анализе у вишегодишњем периоду, што је разлог зашто није испостављен и овај захтев од стране Града.
 
Јасна Алексић, начелница Одељења за урбанизам је појаснила да је у Генерални урбанистички план Ваљева унета забрана постављања базних станица на стамбене зграде, као и на објекте школа и болница.
 
“За овакве одлуке немамо потпору о Закону о планирању и изградњи, јер члан 144 каже да је постављање антена и носача за антене дозвољено без икаквог документа. Закон вам каже да није потребан документ, али вам тражи процену утицаја на заштиту животне средине од нејонизујућег зрачења. Изузетно стручни људи, који не раде само у Ваљеву те процене, то раде за појединачне објекте и увек могу да докажу да те станице не прелазе законом прописане вредности. Ми не знамо да ли укупан збир свих станциа прелази дозвољене количине зрачења! На своју иницијативу смо снимили постојеће стање свих постављених антена и базних станица на подручју нашег града. Тражили смо неку законску потпору и ми смо после Пирота други у Србији који смо то урадили. Пирот је то урадио на основу Закона о локалној самоуправи, који уопштено каже да смо дужни да чувамо здравље својих грађана. Ми смо направили један преглед постојећег стања свих објеката у граду, са њиховим фотографијама и локацијама. Одбили смо захтеве у Змај Јовиној улици, у Радничкој улици преко пута Техничке школе. Доживели смо да нас државни секретар из надлежног министарства јавно прозове на презентацији Закона о планирању и изградњи, на шта смо му одговорили да ми само желимо да као Град одређујемо где ће бити постављене те антене и да ми издајемо дозволе оператерима. Наш циљ је да се антене постављају на местима која могу да покрију град, али да не угрожавају становништво”, рекла је Јасна Алексић.
 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БРАНКОВИНУ
 
На данашњој конференцији за новинаре је представљен и Урбанистички план за Бранковину, који је прошао све потребне законске процедуре и наћиће се пред одборницима Скупштине града у априлу. Александар Вујић Суботић је рекао да је овај план значајан из више аспеката, јер је Бранковина културно-туристчки простор од изузеног значаја за град Ваљево.
 
„Сада ћемо створити и све могућности да се тај простор у значајној мери уреди и прилагоди потребама туриста и грађана. Нас у току године очекује доношење још значајних урбанистичких планова, где ћемо добити могућност да решимо низ инфраструктурних проблема и да одређеним парцелама дамо намену које требају да имају због изгрдње индустријских објеката“, образложио је план начелник Градске управе.
 
„Овај урбанистички план је требало урадити још пре 20 година, с обзиром на то да је последњи план усвојен давне 1973. године. План Генералне регулације Бранковине има посебан задатак да утврди планска решења овог подручја, којим треба обезбедити просторне, економске и функционалне услове за даљи развој и заштиту подручја, за који се ради план, као и за нормалну егзистенцију становништва. У складу са концепцијом Регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом из 2002. године и Просторног плана града Ваљева из 2013. године, предвиђен је развој центара у мрежи насеља. Један од таквих центара заједнице села је и Бранковина са својим гравитирајућим селима. У Бранковини се смањује број становника, као и старосна структура и овим планом је покушано да се реше ти озбиљни проблеми и да се заустави негативна тенденција. Бранковина се сврстава у насеља на прагу урбаности, пејзажне вредности простора, има расположиве потенцијале за развој туризма, уз укључивање у туристичку понуду града Ваљева, као и ресурсну основу за развој економских активности. То све може омогућити очување и развој насеља, као и његових специфичних функција, јер Бранковина представља центар духовности и културе и изузетно је позната на мапи Србије“, објаснила је Јасна Алексић у основним цртама план за Бранковину.
 

Leave a Comment