Несавесни возачи у мрежи “зеленог паука“

Почетак » Несавесни возачи у мрежи “зеленог паука“ » Вести » Несавесни возачи у мрежи “зеленог паука“

Проблем паркирања возила на јавним зеленим површинама добро је познат у свим већим градовима , па смо свакодневно сведоци таквих призора. Многи у недостатку слободног места за паркинг , остављају возила где им се за то укаже прилика. Због тога је комунална инспекција града Ваљева покренула акцију под називом ‘’Зелени паук’’.

„Зелени паук“ је за протеклих седам дана, од када је почела акција, однео од 15 до 20 возила и то најчешће са одређених локација: насеље Ослободиоци Ваљева, парк на Јадру, простор око старе зелене пијаце… Ваљевски комуналци упозоравају возаче у појединим деловима града на непрописно паркирање, указују на законске санкције које ће сносити, а све са циљем да се очувају пре свега зелене градске површине.
Када Комунална инспекција затекне возило паркирано на јавној зеленој површини, најпре сачека одређено време власника возила да га уклони . Уколико се то не догоди , долази специјално возило ЈКП ’’Видрак’’ тзв. „зелени паук“ и односи га у заштићен простор тог предузећа одакле власници могу да га преузму плаћањем трошкова за принудно одношење.
Паркинг места видно су обележена и нема дилема о томе где не сме да се паркира.Из комуналне инспекције подсећају возаче да је забрањено паркирање и заустављење возила у пасажу, пешачком пролазу зграде или испред њих, на дечјим игралиштима, зеленим површинама, парковима, трговима…Такође, на јавним паркиралиштима забрањено је паркирање возила супротно саобраћајном знаку и сигнализацији, паркирање нерегистрованих или хаварисаних возила, као и прикључног возила без сопственог погона. Забрањено је И прање И поправка возила као И други послови који доводе до прљања И уништавања јавног паркинг.
 
 

 

Leave a Comment