Нижи рачуни за савесне кориснике грејања

Почетак » Нижи рачуни за савесне кориснике грејања » Вести » Нижи рачуни за савесне кориснике грејања
Надзорни одбор ЈКП „Топлана- Ваљево“ донео је одлуку о умањењу износа испостављених рачуна за 5% за услуге грејања стамбеног простора. Ово умањење ће моћи да искористите корисници грејања који своје обавезе измире до 26. текућег месеца, а немају претходних спорних дуговања, осим обавеза које су настале за тај месец.
 
Ова одлука ће се примењивати у грејној сезони 2014/2015. год, почев од рачуна за јануар 2015. године и закључно са рачуном за месец јун 2015. године, када ће се одлука преиспитати.
 
Ова одлука је донета након анализа стручних служби Топлане и града Ваљева, као и уз сагласност Скупштине града, са првенственим циљем да се уваже савесни корисници услуге. 

Leave a Comment