Нова Наредба о радном времену и просторним ограничењима

Почетак » Нова Наредба о радном времену и просторним ограничењима » Актуелно » Нова Наредба о радном времену и просторним ограничењима

Измена Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19.

У Наредби о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 тачка 2. мења се и гласи:
2. Почев од 7. маја 2021. године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.
У затвореном делу угоститељског обjeкта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране, пића и услуживања,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова,
– укупна попуњеност објекта не може бити већа од 50% максималне попуњености, и
– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.
У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране, пића и услуживања,
– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
– за столом не може седети више од пет особа,
– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова.

НАРЕДБА