Нова помоћница градоначелника Светлана Јанковић Бељански

Почетак » Нова помоћница градоначелника Светлана Јанковић Бељански » Вести » Нова помоћница градоначелника Светлана Јанковић Бељански
Од данас је на место помоћнице градоначелника Ваљева за област социјалне заштите постављена Светлана Јанковић Бељански. Рођена је 30. августа 1968. године у Ваљеву. Дипломирала је на Економском факултету у Крагујевцу 1994. године.
 
Као помоћница градоначелника за социјалну заштиту залагаће се за унапређење квалитета живота особа инвалидитетом и свих грађана у нашем граду, развој и унапређење услуга социјалне заштите, за унапређење доступности и приступачности свих услуга и сервиса свим грађанима, за развијање културе, отварање професионалног позоришта, уважавање значаја породице, да Ваљево постане град којим ће се поносити сваки његов грађанин јер има све основе за то.
 
Од 2009. године је координаторка Клуба особа са инвалидитетом „Корак напред“. 
 
Током свог рада завршила је бројне обуке и курсеве у области професионалног усавршавања, а посебно у области политике инвалидности.
 
Од 2003. до 2008. године била је председница „Савеза за церебралну и дечију парализу Србије“. У том периоду је учествовала у изради и доношењу бројних Законских аката и стратешких докумената који се тичу особа са инвалидитетом. Била је и координаторка Радне групе за израду нацрта Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом Републике Србије, учествовала је у креирању и доношењу Закона о запошљавању особа са инвалидитетом. Била је чланица Управног одбора Националне организације особа са инвалидитетом Републике Србије.
 
Једна је од активних чланица Савета за социјалну заштиту града Ваљева. Написала је и учествовала у реализацији преко десетак пројеката из различитих животних области особа са инвалидитетом у Ваљеву и Србији.
 
Чланица је Градског тима за помоћ у кући и персоналну асистенцију, као и Тима за израду Нацрта локалног акционог плана за особе са инвалидитетом.
 
Учествовала је и радила активно у Саветовалишту за психосоцијалну подршку особама са инвалидитетом „Живети усправно“ у Ваљеву, које је функционисало у оквиру мреже од 7 саветовалишта у Србији под финансијским покровитељством француске хуманитарне организације “Handicap international”. У току тог рада завршила је више обука за психосоцијалну подршку особама са инвалидитетом и писање и руковођење пројектима и пројектним активностима.
 
Учествовала је и у раду првог иницијалног тима за израду Стратегије за смањење сиромаштва у Републици Србији кроз рад на реалицији пројекта “Откријмо их“ у Ваљеву и  активизам у мрежи која је под финансијским покровитељством ”Catholic relief services” обухватила више од 10 градова и општина у Србији.
 
Написала је неколико пројеката за запошљавање особа са инвалидитетом по јавним радовима. Покренула је пројекат за израду јединствене базе података која укључује све категорије особа са инвалидитетом на подручју града Ваљева. Сврха базе података је да се користи у свим врстама истраживачких пројеката који могу утицати на унапређење положаја особа са инвалидитетом у нашем граду.
 
Такође је укључена у неке подухвате из области културе са активним радом на укључивању особа са инвалидитетом у све сфере културног живота у нашем граду.Била је уредница часописа „Преокрет“ који издаје Савез за церебралну и дечју парализу Србије.  На сопствену иницијативу и упорност  успела је са својим Тимом из Клуба особа са инвалидитетом да организује Први фестивал позоришног стваралаштва особа са инвалидитетом Србије под називом “И ми имамо таленат“ који се одржао 2013. године у Ваљеву.
 
Удата је и има ћерку Марију од 10 година. 

Leave a Comment