Новчана помоћ за борце и социјално угрожене

Почетак » Новчана помоћ за борце и социјално угрожене » Вести » Новчана помоћ за борце и социјално угрожене
Град Ваљево је крајем децембра издвојио 874.036 динара за материјално обезбеђење деце и породица палих бораца из ратних сукоба од 1990. године, инвалида, удружења и појединаца.
 
За 22 деце палих бораца исплаћена је једнократна новчана помоћ у износу од 4.000 динара по детету. За 54 породице палих бораца и 83 инвалида из ратних сукоба исплаћено је по 3.000 динара, а осам удружења је добило по 10.000 динара. На основу поднетих захтева наших суграђана преко писарнице Градске управе Ваљева, 23 појединаца су добили 295.036 динара. Захтевe за ову врсту помоћи је поднело 39 суграђана, а надлежна Комисија је утврдила да је 23 појединаца остварило право на ову помоћ, на основу извештаја социјалних радника и лекара специјалиста.
 
Сва новчана помоћ је исплаћена на основу Одлуке Комисије за давање предлога за доделу средстава физичким лицима у области социјалне заштите и социо – хуманитарним организацијама у децембру 2008.год. Током 2008. године на основу одлука ове Комисије, која је заседала пет пута, издвојено је 1.045.536 динара, што је са децембарском исплатом укупно 1.923.572 динара. Иако је буџетом града за прошлу годину био планиран износ од 800. 000 динара, током године је утврђено да су та средства недовољна, па су давања повећана ребалансом буџета. Због све бројнијих захтева наших суграђана за материјалном помоћи по разним основама, у 2009. години су планирана средства у износу од 1.400.000 динара.
 

У 2009. години значајно су повећана социјална давања у односу на 2008. годину. Одлуком о правима о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана у граду Ваљеву у 2009. години ће бити исплаћено 13.000.000 динара, а Одлуком о допунским правима војних инвалида, која је ступила на снагу 1. јануара, биће издвојено 8.000.000 динара. То је укупно 21.000.000 динара. Прошле године је у буџету града било издвојено 12.900.000 динара.

Leave a Comment