Нове одлуке ступиле на снагу

Почетак » Нове одлуке ступиле на снагу » Вести » Нове одлуке ступиле на снагу
Скупштина града усвојила је на последњој седници Одлуку о јавним паркиралиштима чиме је нормативно регулисано паркирање возила у складу са Студијом пракирања за централну зону Ваљева . Овом одлуком утврђују се три зоне за паркирање,врсте јавних паркиралишта, управљање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта, наплата паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, а ови послови се поверавају ЈКП «Видрак». Одлуку можете у целини прочитати овде
Усвојена је и одлука о водоводу и канализацији којом се прописују општи услови и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и услови за коришћење комуналних производа и комуналних услуга на територији града Ваљева коју покрива систем јавног водовода и јавне канализације. Одлуку можете у целини прочитати овде
 

Leave a Comment