Нови начин уплаћивања такси

Почетак » Нови начин уплаћивања такси » Вести » Нови начин уплаћивања такси

Градска управа Ваљево обавештава грађане да благајна у шалтер сали престаје са радом од понедељка 11.05.2009. године. Уплате накнаде за грађевинско земљиште и административне таксе, грађани могу вршити на шалтеру поште у Шалтер сали, Главној пошти или на шалтерима банака, а информације о уплатним рачунима ће добити на одговарајућим шалтерима Градске управе. Информације о стању локалних прихода (накнаде за коришћење грађевинског земљишта, пореза на имовину и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору) и уплатнице порески обвезници могу да добију на шалтеру пореског одељења у приземљу.

Leave a Comment