Нови пројекат везан за запошљавање Рома и маргинализованих група

Почетак » Нови пројекат везан за запошљавање Рома и маргинализованих група » Актуелно » Нови пројекат везан за запошљавање Рома и маргинализованих група

Центар за интеграцију Рома од 2013. године бави се образовањем, запошљавањем и социјалном заштитом Рома и Ромкиња. У Малој сали Градске управе, јуче је одржана уводна конференција за нови пројекат  везан за запошњавање Рома, Ромкиња и маргинализованих група.Марија Весић, пројектни асистент Центра за интеграцију Рома је истакла да је досадашња сарадња са Градском управом Ваљево била изузетно успешна, уз партнерске организације Удружења регионалних права мањина Лајковац и општине Коцељева.Јавност и потенцијални корисници пројекта су на уводној конференцији могли да сагледају све могућности које за Роме, Ромкиње и друге маргинализоване групе на територији града Ваљева,  општина Лајковац, Мионица и Коцељева овај пројекат пружа. Пројекат се реализује у оквиру једног ширег пројекта инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији. Финансијски једини је подржан од стране немачке организације за међународну сарадњу „ГИЗ“ уз подршку Сталне конференције градова и општина и координационог тела Владе Републике Србије за праћење имплементације и стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији. Пројекат траје 15 месеци, тачније до краја 2020. године.„Општи циљ пројекта је допринос смањењу неједнакости, сиромаштва и јачању социјалне инклузије Рома и других маргинализованих група стварањем могућности за њихово боље позиционирање на тржишту рада. У том смислу имају три главне активности и оне се односе на програм јачања компетенција са циљем да најмање 200 Рома и других маргинализованих група буде информисано о овом пројекту и другим могућностима које пројекат пружа. Прва активност подразумева одговарајуће радионице, инфо сесије, рад на терену, обуке и менторства, као и информације на који начин побољшати шансе за активнију улогу и укључивање на тржиште рада. Друга активност се односи на програм подршке запошљавања, где ће 20 лица проћи обуку и стручну праксу у одређеним компанијама и тако стећи радно искуство, док трећа активност подразумева програм самозапошљавања, са циљем да прођу одређене обуке и менторства, где ће десет најбољих лица бити подржано кроз субвенције за покретање самосталног бизниса и још десет лица ће добити могућност за подстицај и развој пољопривредних делатности“, изјавио је Ненад Бранковић, менаџер пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“.