Ново решење о одређивању радног времена угоститељских објеката

Почетак » Ново решење о одређивању радног времена угоститељских објеката » Актуелно » Ново решење о одређивању радног времена угоститељских објеката

На јуче одржаној телефонској седници Градског већа донето је решење о одређивању радног времена угоститељских објеката, по коме радно време угоститељских објеката на територији града Ваљева, отпочиње у 06,00 часова, а завршава се најкасније до 23.00 часа. Доношењем овог решења престаје да важи решење о одређивању радног времена угоститељских објеката које је донело Градско веће 7.7.2020.године. Ово решење ће бити објављено у Службеном гласнику града Ваљева.