О изградњи Регионалне депоније у Каленићу

Почетак » О изградњи Регионалне депоније у Каленићу » Вести » О изградњи Регионалне депоније у Каленићу
Састанак представника 11 општина, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као и представника предузећа “Еко-Тамнава” које координира изградњу Регионалне депоније комуналног отпада у Каленићу, одржан је данас у Скупштини града Ваљева.
 
На састанку су учествовали представници 11 градова и општина – Уба, Владимираца, Лајковца, Мионице, Осечине, Љига, Коцељеве, Обреновца, Лазаревца, Барајева и Ваљева, представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и чланови Скупштине регионалног предузећа РЕЦ “Еко- Тамнава”.
 
“Град Ваљево пружа чврсту и недвосмислену подршку у реализацији овог пројекта, који је за све нас значајан и са аспекта екологије, здравља, али и укупних социјално- економских компоненти, јер решава један од највећих проблема са којима се суочава цело ово подручје”, рекао је градоначелник Ваљева Станко Терзић.
 
Он је нагласио да град Ваљево учествује са 25,2% у свим обавезама у овом пројекту и прошле године је Ваљево издвојило 5,9 милиона динара. Од 2008. године до данас укупно је издвојено око 13 милиона динара. 
 
“Паралелно са овим активностима, град Ваљево је урадио два велика пројекта – Трансфер станицу, укупне вредности 50 милиона и Рециклажно двориште, за које смо ми и некадашњи Фонд за заштиту животне средине уложили по 30 милиона динара. У буџету за ову годину смо предвидели 4 милиона за Регионалну депонију, 4 милиона за санацију наше депоније”, рекао је градоначелник Ваљева.
 
Радмила Шеровић, начелник Одељења за управљање отпадом Министарства пољопривреде и заштите животне средине је похвалила град Ваљево на досадашњим и будућим активностима, јер су и данас потврдили да су спремни да дају своје капацитете за унапређење  управљања отпадом, у региону где је Ваљево носилац активности у делу активности управљања чврстим комуналним отпадом.
 
“Не могу да честитам на досадашњим успесима, јер успеси до сада нису били видљиви, али идентификовали смо проблеме и заједно, као тим, даћемо максималан допринос да се изгради Регионална депонија, уз помоћ фондова ЕУ. У неком дугорочном периоду можемо разговарати о подршци Министарства у билатералној сарадњи са другим земљама и у неком новом моделу јавног и приватног партнерства. Уз депонију треба да се инфраструктурно ојача овај систем у делу изградње постројења за коришћење отпада ради добијања енергије. Ваљево је урадило све што је требало и битно је да до изградње депоније доносиоци одлука треба да се потпуно одговорно поставе у коришћењу постојеће инфраструктуре. Велики посао нам предстоји у наредном периоду да окупимо оне општине које нису измириле своје обавезе, а мораће то да учине у наредном периоду”, изјавила је Радмила Шеровић.
 
Радомир Стевановић, директор “Еко-Тамнаве” је  рекао да је данас представљен део активности овог предузећа. 
 
“Јасно је да су доносиоци одлука из општина имали одређених дилема у претходном периоду у вези самих активности на пројекту. Највиши орган управљања су Скупштина регионалног предузећа, доносиоци одлука из свих 11 општина и директор са два сарадника, који раде на овом пројекту. Затечено стање је било да је сва пројектна документација била неупотребљива. Ми смо 2013. и 2014. године у целости обновили документацију о трошку 11 градова и општина. Комплетно смо затекли нерешене имовинске односе, који су сада приведени крају и недостаје нам једна формално правна процедура, административног преноса права власништва на локацији у Каленићу над око 40 хектара површине, да би регионално предузеће као титулар, према Закону о планирању и изградњи, поднело захтев за локацијску дозволу. Суштински, не очекујемо проблеме по овом питању, с обзиром на то да су органи општине Уб врло ажурно у претходном периоду радили на бројним активностима које се односе на процедуре измене власничких права на тим парцелама, проглашењем јавног интереса, низом урбанистичких процедура израде пројеката парцелације, промене намене јавних површина. Очекујемо да ова завршна процедура неће дуго трајати и да ћемо у кратком периоду, већ у фебруару, добити пренос права власништва и исходовати локацијску дозволу”, закључио је Радомир Стевановић.
 
Након ових процедуралних послова, може се приступити обезбеђивању новца за изградњу Регионалне депоније, која је од суштинског значаја за општине Колубарског, Мачванског и три београдске општине и покрива територију на којој живи више од 300.000 становника.
 
 
 
 
 

Leave a Comment