О Сигурној кући са партнерима у решавању породичног насиља

Почетак » О Сигурној кући са партнерима у решавању породичног насиља » Вести » О Сигурној кући са партнерима у решавању породичног насиља
Унапређење сарадње институција које су укључене у борбу против насиља и збрињавање жртава насиља у породици, била је тема састанка који је одржан у Скупштини града Ваљева.
 
Недавни почетак рада прве Сигурне куће у Ваљеву је био повод да се потписници Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на подручју града Ваљева, окупе и информишу о новој услузи Центра за социјални рад из Ваљева, који је реализован уз помоћ града Ваљева.
 
Сигурна кућа је нова услуга привремног смештаја жртава породичног насиља у прихватилиште. Средства за функционисање прихватилишта обезбеђена су у буџету Града, а пружаоци услуга су запослени радници овог Центра. Привремени смештај особа које трпе насиље у прихватилиште предвиђен је Стратешким планом социјалне заштите града Ваљева за 2012. годину.
 
Састанку су присуствовали представници Центра за социјални рад, полиције, правосуђа, здравства и града Ваљева.
 
Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је рекао да Град сваке године одваја средства у буџету за пружање различитих услуга социјалним категоријама.
 
“Једна од услуга коју смо планирали пре две или три године је Сигурна кућа која је отворена 15. јуна. Град Ваљево је обезбедио средства за финансирање једне овакве услуге која је била неопходна, с обзиром на то да праћењем ситуације увиђамо да има доста дела оваквог насиља. Добро је што овом састанку присуствују сви чиниоци који учествују у решавању проблема, јер само постојање Сигурне куће није решење проблема насиља“, рекао је градоначелник.
 
Зорка Јеремић директорка Центра за социјални рад рекла је да се очекује да се кроз рад Сигурне куће у потпуности одговори захтевима данашњег времена када је у питању збрињавање жртава породичног насиља.
 
“Ми нисмо до сада имали велики број жртава. До сада је пет породица, односно жртава, имало потребу за збрињавањем. Сигурна кућа је планирана Стратешким планом града Ваљева за 2012. годину. Имали смо раније велике проблеме у измештању људи који су жртве породичног насиља, углавном ван града. Уз донацију приватних предузетника, хуманитарну акцију у првој половини године и помоћ града, обезбедили смо један леп простор и опремили у потпуности стан у коме ће се жртве које су махом жене пријатно осећати. Ми смо се постарали да им омогућимо и негу психијатара, обезбедимо исхрану, збрињавање деце у школске или предшколске установе. Наш основни циљ је да на адекватан начин збринемо жене и децу, који су углавном жртве породичног насиља“, рекла је Зорка Јеремић.
 
Начелник Полицијске управе у Ваљеву Предраг Ђајић је рекао да је полиција први државни орган којој се жртве обраћају за помоћ.
 
”Као и увек одмах по пријави да се догадјај десио и да имамо жртву породичног насиља, полиција ће адекватно реаговати, изаћи на лице места и пружити прву да кажемо помоћ жртви након утврђених чињеница и околности под којима се догађај десио. У сарадњи са Центром за социјални рад ми ћемо даље проследити и поступати и сместити на сигурно место”, рекао је начелник ПУ Предраг Ђајић.
 
Катарина Влајковић, из Центра за социјални рад је рекла да се овој установи може обратити и сама жртва насиља.
“ Када стигне пријава прво се мора проценити ризик и на основу њих одредити даљи кораци и приступити даљем збрињавању. До сада такав објекат није постојао у граду већ су жртве слате у друге градове. Центар пружа правну и психо-социјалну подршку која се односи на децу која не морају бити директоно изложена насиљу, већ само присуствовати насиљу између родитеља. Са њима ради стручни рад у коме су прихолог, социјални радник, правник, педагог. У Сигурној кући неко лице може бити смештено само привремено и то најдуже на два месеца.Све има за циљ да се жртва оснажи и оспособи за даљи живот у измењеним околностима“, рекла је Катарина Влајковић.
 
На Пријемном одељењу Ургентног центра многе жртве долазе због повреда које настају као последица породичног насиља. Милорад Радовановић, начелник Ургентног центра у Ваљеву каже да жртве често негирају насиље.
 
”Жртве често негирају и не дозвољавају да се пријави насиље, а лекари не могу сами да инсистирају на томе чак и ако посумљају. Када знамо поуздано да се ради о насиљу ми обавештавамо полицију и онда следи даљи поступак. Што се тиче лекара Ургентног центра, ми ћемо увек бити ту да помогнемо у сваком случају, обавештаваћемо и давати помоћ жртвама насиља. Са отварањем Сигурне куће свима је посао далеко олакшан, јер раније и кад здравствено збринемо жртву, нисмо знали шта даље са њом да радимо и где да је упутимо”, рекао је Радовановић.
 
 
 

Leave a Comment