О стању у Дирекцији за пољопривреду и робне резерве

Почетак » О стању у Дирекцији за пољопривреду и робне резерве » Вести » О стању у Дирекцији за пољопривреду и робне резерве
Говорећи о затеченом стању на терену што се тиче робних резерви и категорије телад у тову, в.д. директора Дирекције за пољопривреду и робне резере Саша Радосављевић оценио је на данашњој конференцији за новинаре да је у протекле четири године учињено низ пропуста који се пре свега односе на интерне контроле занављача телади, али и стања робних резерви којих у овом мометну град Ваљево на залихама нема јер су продате. „Уочавајући пропусте,  Дирекција је формирала стручну комисију за контролу занављача телади на терену која је утврдила да чак девет од једанаест занављача не поштује у потпуности уговоре које имају са Дирекцијом, кршећи члан 5.који гласи да је занављач дужан да чува и занавља грла. Овом приликом комисија је констатовала да не постоји довољан број грла код занављача. Такође, комисија је констатовала да Дирекција сходно неинтересовању предходног директора, није поштовала члан 4.сваког уговора који гласи да је Дирекција дужна да врши редовну контролу зановљених грла. У прилог томе говори и чињеница да не постоје записници о било каквој интерној контроли у предходне четири године. Од краја 2007.године, телад немају ни интерну котролу ушним маркицама, а то је једном речју име и презиме сваког телета, а нама користи да вршимо лакшу контролу. Можемо констатовати да, што се тиче контроле телади у тову, постоји већ осам држалаца који су тужени због кршења уговора, а постоје и три који су у фази занављања“, рекао је Радосављевић.
 
Он је  појаснио да, ако је реч о теладима од 150 килограма у моменту занављања, имајући у виду да је тржишна цена по килограму 400 динара, онда можемо рећи да је вредност једног телета 60.000 динара. Онај ко занови 10 телади, њихова вредност је 600.000 динара. „Занављачи могу да продају телад и да манипулишу с тим новцем, а у том случају, Дирекција им је дала бескаматни кредит и при томе их није контролисала“, нагласио је Радосављевић и додао да ће ново руководство спровести интерну контролу и тамо где телади не буде било, занављаче ће тужити.   
 
Радосављевић је на данашљој конференцији за новинаре говорио и о залихама робних резерви намењених исхрани људи. Он је изнео податке о томе да је роба у шећеру, соли, уљу и осталим намирницама продата, чиме је такође нанета вишемилионска штета Дирекцији. „У мометну продаје 2010. године, на стању робних резерви града Ваљева  било је 35.100 литара уља, 7300 килограма шећера, 5750 килограма соли, 1926 килограма детерџента и 50 килограма меда. У међувремену било је изузимања соли и шећера у једном наврату и тада је ова роба продата по знатно нижој цени, а било је и пропадња у складишту као и незанављања робе пре истека рока. Можемо констатовати да се радило недомаћински и непреофесионално“, истакао је овом приликом Радосављевић. Он је рекао да ће Дирекција коју сада он води и реорганизује радити у складу са
прописима и да неће никада имати такав недомаћински однос према обавезама, а самим тим и према грађанима Ваљева. „Ми ћемо сада решавати настале проблеме. Ту пре свега мислим на неискоришћена средства за куповину матичених јагњади од шест нових занављања са територије града Ваљева. Осим тога пропуштен је и део субвенција за пролећну садњу, тако да ми морамо и ту нешто по кратком поступку урадити“, рекао је Радосављевић и додао да је припрема плана и програма Дирекције за наредну годину у току и да очекује три пута већа средства за робне резерве. 
 
 
 
 
 

Leave a Comment