Oбавештење о јавној расправи Нацрта Статута града Ваљева

Почетак » Oбавештење о јавној расправи Нацрта Статута града Ваљева » Актуелно » Oбавештење о јавној расправи Нацрта Статута града Ваљева

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ВАЉЕВА

ОБАВЕШТАВА

ГРАЂАНЕ, ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ

ДА ЋЕ СЕ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ВАЉЕВА ОДРЖАТИ ОД 26. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ ДО 4. МАРТА 2019. ГОДИНЕ

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА ВАЉЕВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ МОЖЕ СЕ ОД 26. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ ПРЕУЗЕТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ГРАДА ВАЉЕВА www.valjevo.rs

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СВОЈЕ ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОГЕ МОГУ ДО 4. МАРТА 2019. ГОДИНЕ, У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ДОСТАВИТИ:

  • Скупштини града Ваљева, Карађорђева бр.64, канцеларија 106, са назнаком: Комисија за израду нацрта Статута града Ваљева и
  • електронском поштом путем званичног сајта града valjevo.rs

ДАНА 4. МАРТА 2019. ГОДИНЕ У САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ОТВОРЕНИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА КОМИСИЈЕ СА СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ.

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                           Михаило Милутиновић