Обавештење о легализацији објеката

Почетак » Обавештење о легализацији објеката » Вести » Обавештење о легализацији објеката

 

Новим Законом о планирању и изградњи, који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године, омогућено је да се до 11. марта 2010. године  подносе захтеви за легализацију.  Захтеве могу подносити власници који су изградили, реконструисали, или доградили објекте без грађевинске дозволе до 11. септембра 2009. године, дана када је ступио на снагу Закон о планирању и изградњи. Захтев за легализацију могу поднети и власници свих објеката изграђених на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.
 
Власници бесправно изграђених објеката који су поднели пријаве до 11. септембра ове године, али из неких разлога нису завршили поступак легализације, или су њихови захтеви одбијени или одбачени, потребно је да се обрате Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, ради добијања ближих информација о доказима које су дужни да доставе у поступку.
Сва детаљнија упутства се могу добити радним данима од 7.30 до 15.30 часова у просторијама Одељења, на другом спрату зграде Градске управе, у канцеларији бр. 38.
 

 

Leave a Comment