Обавештење о легализацији

Почетак » Обавештење о легализацији » Вести » Обавештење о легализацији
Градска  управа за локални развој привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, у складу са чланом 40. Закона о легализацији објеката (“Сл. гл. РС” број 95/13), даје следеће
 
 
 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
 
 
Заинтересована правна и физичка лица могу своје захтева за легализацију  објеката поднети Градској управи Ваљево до 29.01.2014. године на писарници Градске управе Ваљево, ул. Карађорђева  број 64. шалтер бр. 13.
 
 

Leave a Comment