Обавештење о порезу на имовину

Почетак » Обавештење о порезу на имовину » Вести » Обавештење о порезу на имовину
Обавештавају се физичка лица, правна лица и предузетници да обавеза за прво тромесечје 2015. године по основу пореза на имовину и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине доспева 18.02.2015. године. До доношења решења за 2015. годину код физичких лица, односно до утврђивања пореза самоопорезивањем код правних лица, обвезник је дужан да аконтацију уплати у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2014. године, како би избегао наплату камата за неблаговремено плаћене приходе.
 
 

Leave a Comment