Обавештење о раду Градске управе

Почетак » Обавештење о раду Градске управе » Актуелно » Обавештење о раду Градске управе

Градска управа Ваљева ће од понедељка, 9. новембра 2020. године примењивати ограничен рад са странкама, у циљу сузбијања вируса Корона.

Апелује се на странке да без преке потребе не долазе у Градску управу, а све потребне информације могу добити на следеће бројеве телефона или на мејл адресе.

Странке које долазе по позиву јављају се портиру, који контактира службеника код кога је странка позвана.

Радно време шалтер сале остаје непромењено.

Телефони и мејлови одељења у Градској управи

* Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине:

294-726; [email protected]

*  Одељење за имовинске послове и општу управу:

014/294-815 имовински и стамбени послови; [email protected].

014/294-774 грађанска стања; [email protected]

014/294-788 бирачки списак; [email protected]

014/294-716 матична књига рођених; [email protected]

014/294-915 матична књига венчаних; [email protected]

014/294-875 матична књига умрлих; [email protected]

– Грађани у шалтер сали могу прибавити изводе из матичне књиге рођених,  венчаних и умрлих, поднети захтев за покретање поступка из области грађанских стања, стамбених заједница, имовинске области.

* Одeљење за послове органа града:

294-796 ; [email protected]

Служба правне помоћи : 294 -735; [email protected]

( Када се ради о заштити права и интереса малолетне деце и лица које су жртве насиља у породици, њима омогућити долазак у Службу правне помоћи без ограничења).

* Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода: 241-048, 241-049, 241-050; [email protected]

-У шалтер сали могу поднети захтев за репрограм, захтев за прекњижавање, пореске пријаве, захтев за уверење, разне приговоре и захтеве, преузети уверење на шалтеру 15.

-Послови због којих се не ограничава рад странака су једино преузимање уверења и издавање потврда о легализацији.

* Комунална милиција: 241-051; [email protected]

* Одељење за инспекцијске послове:

[email protected] 014-294-824.

[email protected] 014-294-742.

– У шалтер сали странке могу поднети пријаву или захтев за поступање од свих инспекција Градске управе.

– Послови који захтевају долазак странке су : Обрада предмета за комисију везану за накнаду штете насталу услед уједа паса луталица.

* Одељење за друштвене делатности: 294-761; [email protected]

Права из надлежности Одељења за друштвене делатности:

– право на накнаду  трошкова   боравка деце у предшколској установи и

– право на финансирање трошкова вантелесне оплодње -тел. 294- 770;  мејл: [email protected]

– право на новчану помоћ за незапослене породиље-тел. 294-924; мејл: [email protected]

-право на енергетски заштићене купце – тел. 294-830; мејл: [email protected]

– права из  области борачко-инвалидске заштите – тел. 294-772; мејл: [email protected]

-права по Одлуци о допунским правима РВИ и породицa палих бораца -тел. 294 – 844; мејл: [email protected]

– Интерресорна комисија – тел.294 729; мејл: [email protected].

Информације о стипендијама за ромске ученике и студенте – тел. 294- 844; мејл: [email protected]

Информације о стипендијама за талентоване ученике и студенте -тел.294 918; мејл : [email protected]

– право на дечији додатак – тел. 294-705; мејл: [email protected]

-породиљска права -тел.  294-715; мејл:  [email protected]

-право на родитељски додатак – тел.294-817; мејл: [email protected]

– У шалтер сали грађани могу да добију све захтеве као и информације везане за начин остваривања права на дечији додатак, породиљска боловања, родитељски додатак и регресирање.

Шалтери бр. 7 и 8  – Гордана Мићић тел. 294-838

– породиљска боловања

– родитељски додатак

-регресирање

Шалтери бр. 10,11 и 12  Јасмина Филиповић: тел.- 294-848

– дечији додатак

* Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове:

294-717; [email protected]