Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2019. годину

Почетак » Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2019. годину » Актуелно » Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2019. годину

Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе празника града Ваљева, 20. марта. Може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута.

Награда града се додељује о области привреде, пољопривреде, образовања и васпитања, област стваралаштва и постигнућа ученика и студената, област науке, иновација и проналазаштва, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, област хуманости, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и област спорта. У једној години додељује се највише 14 награда и то по једна награда за сваку област.Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за животно дело, хуманитарни рад и брига о људима и за афирмацију града. У једној години додељују се највише две специјалне награде.

Награда се може доделити и постхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години.

Право предлагања кандидата имају правна и физичка лица. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи  податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области  за коју се кандидат предлаже. Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији  за доделу награде преко писарнице Градске управе.

Рок за подношење предлога је  14. 02. 2020. године.

Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2019. годину налази се на следећем линку:

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/obavestenje_08.01.2020.pdf