Обавештење о увиду у јединствени бирачки списак

Почетак » Обавештење о увиду у јединствени бирачки списак » Актуелно » Обавештење о увиду у јединствени бирачки списак

Oдлуком председника Републике Србије пр број 76 од 04.03.2020.године расписани су избори за народне посланике, за 26.04.2020.године. Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за народне посланике пр број 76 – 1 од 10.02.2020.године у одлуци о расписивању избора за народне посланике списку („сл. гласник рс“, бр. 19/2020), у тачки 1. речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима „21. јун 2020. године“.

Одлуком председника Народне скупштине Републике Србије број 013-396/20 од 04.03.2020. године расписани су избори за одборнике Скупштина градова/општина у Републици Србији, за 26.04.2020.године. Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштина градова и Скупштина општина у Републици Србији у тачки 1. речи „26.април 2020. године“ замењују се речима „21. јун 2020.године“ .

На основу чл. 14. закона о јединственом бирачком списку („сл. гласник рс“, бр. 104/2009 и 99/2011), Градска управа града Ваљева као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје града Ваљева обавештава грађане да је изложила део бирачког списка за подручје града Ваљева и позива грађане који имају пребивалиште на територији града Ваљева да могу извршити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку, сваког радног дана почев од 05.03.2020.год. до 05.06.2020.год. у 24.00 часа, када орган надлежан за вођење јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Обавештавају се грађани да могу најкасније 30.05.2020.године, поднети захтев Општинској/Градској управи у месту боравишта, да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да могу најкасније 30.05.2020.године, поднети захтев Дипломатско-конзуларном представништву, да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у иностранству.

Позивају се малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.

Увид у бирачки списак грађани и подносиоци проглашене изборне листе могу извршити у згради Градске управе Ваљево, канцеларија бр.19, сваког радног дана, у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Градска управа града Ваљева до закључења бирачког списка, односно до 05.06.2020.год. до 24.00 часова.

По закључењу бирачког списка грађани и подносиоци проглашене изборне листе могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Градске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица закључно са 17.06.2020.год. до 24.00 часова.

Све потребне информације у вези бирачког списка грађани могу добити на телефон број 294-788; 294-774.

Ради увида у бирачки списак обавезно понети личну карту.