ОБАВЕШТЕЊЕ привредним субјектима који су претрпели штету од елементарне непогоде – поплаве на подручју града Ваљева

Почетак » ОБАВЕШТЕЊЕ привредним субјектима који су претрпели штету од елементарне непогоде – поплаве на подручју града Ваљева » Вести » ОБАВЕШТЕЊЕ привредним субјектима који су претрпели штету од елементарне непогоде – поплаве на подручју града Ваљева
Обавештавају се привредни субјекти са подручја града Ваљева да је Влада Републике Србије усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју („Службени гласник РС“, бр. 144/2014).
 
Мера која се утврђује овим програмом јесте давање бесповратних новчаних средстава оштећеним привредним субјектима, који су на дан 31. мај 2014. године имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности (de minimis државну помоћ).
 
Критеријуми за спровођење мера
 
Приликом спровођења програма узеће се у обзир следећи критеријуми:
1. да је привредни субјект штету пријавио у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 75/2014 – у даљем тексту: Закон). Закон у члану 44. предвиђа да се пријава штете, ради остваривања права на помоћ, подноси у року од осам дана од дана ступања на снагу Закона, односно до 30.07.2014. године.
2. да је привредни субјект био регистрован на подручју одређеном у члану 1. Закона, односно да је на том подручју имао издвојену пословну јединицу у тренутку проглашења ванредне ситуације.
3. Износ бесповратних средстава који се додељује привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на дан 31. мај 2014. године.
 
Захтев за добијање бесповратних средстава, по овом Програму, привредни субјекти са подручја града Ваљева, подносе Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Ваљево до 15. фебруара 2015. године.
 
Детаљније информације се могу добити у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове, трећи спрат, канцеларија број 45 или на телефон 014/294-717.
 
Напомена: Образац захтева за добијање бесповратних средстава, као и пратећа документација, може се подићи на шалтеру информација у приземљу, у Градској управи Ваљево, Карађорђева 64.

Leave a Comment