Обавештење за инструкторе у Попису пољопривреде

Почетак » Обавештење за инструкторе у Попису пољопривреде » Вести » Обавештење за инструкторе у Попису пољопривреде

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
ПОЗИВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ ЗА ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ, КОЈИ СЕ НА ПРЕЛИМИНАРНОЈ ЛИСТИ НАЛАЗЕ «ИСПОД ЦРТЕ» ДА ДАНА 14. АВГУСТА ПРИСУСТВУЈУ ПРОЗИВЦИ ДО ИСПУЊЕЊА ПОТРЕБНЕ КВОТЕ.
 
ПРОЗИВКА КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 14. АВГУСТА 2012 год. У 10,00 ЧАСОВА У МАЛОЈ САЛИ ЗГРАДЕ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА У КАРАЂОРЂЕВОЈ 64, НА ПРВОМ СПРАТУ.
 
КАНДИДАТИ КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ПРОЗИВЦИ ТРЕБА СА СОБОМ ДА ДОНЕСУ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА (копија личне карте или пасоша, оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми, студенти подносе на увид оверен индекс односно потврду о уписаном семестру у 2012 години, копију радне књижице сви запослени, уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, за незапослене кандидате уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове Службе не старију од месец дана, број сопственог ненаменског рачуна и назив банке у којој је отворен.) 
 
 
                                                                         Пописна комисија
                                                                            Града Ваљева

 

Leave a Comment