Обавештење за пољопривреднике

Почетак » Обавештење за пољопривреднике » Вести » Обавештење за пољопривреднике
Влада Републике Србије донела је Уредбу о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза која ће се вршити разменом минералног ђубрива KAN 27% N, за меркантилну пшеницу и кукуруз рода 2011. године и меркантилну пшеницу рода 2012. године.
 
Право на размену има физичко лице-власник пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. Размена, коју реализује републичка Дирекција за робне резерве, реализоваће се по следећим паритетима:
 
1)један килограм минералног ђубрива за 1,3 килограма меркантилне пшенице рода 2011. године
2)један килограм минералног ђубрива за 1,5 килограма меркантилног кукуруза рода 2011. године
3)један килограм минералног ђубрива за 1,35 килограма меркантилне пшенице рода 2012. године
 
Пољопривредницима је омогућено да меркантилну пшеницу и кукуруз рода 2011. године и пшеницу рода из ове године, размењују за највише 200 килограма минералног ђубрива по хектару површине засејане пшеницом у јесењој сетви прошле године. Уредбом је максимално обухваћено 30 хектара по произвођачу појединачно. Пољопривредници су дужни да минерално ђубриво добијено на овај начин употребе за пролећну прихрану у овој години.
 
Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи потребно је да најкасније до понедељка 6. фебруара 2012. године поднесу захтев у најближој месној канцеларији у термину од 8.00 до 15.00 часова. Захтев се подноси преко асистента послодавца који ће све припремљене захтеве доставити Управи за трезор. Размена ће се обавити према редоследу подношења затева. Ако се размена врши за меркантилну пшеницу рода 2012. године, налог за преузимање минералног ђубрива издаје се физичком лицу после потписивања уговора и достављања једне бланко потписане менице. Град Ваљево ће сносити трошкове транспорта до овлашћеног складиштара. 
 
 

Leave a Comment