Обавештење за родитеље будућих ђака првака

Почетак » Обавештење за родитеље будућих ђака првака » Актуелно » Обавештење за родитеље будућих ђака првака

Родитељи деце рођене 2011. године и јануар-фебруар 2012. године, која би требала да пођу у основну школу у школској 2018/19 години, а који су у претходном периоду мењали адресу становања и исту нису пријавили код референта за вакцине у Дому здравља, могу нову адресу становања пријавити у Градској управи, Одељењу за друштвене делатности, седми спрат, канцеларија број 78.

Ово је потребно урадити у циљу благовременог добијања позива за обавезно тестирање и систематски преглед деце на тачној адреси становања.