Обуставља се рад шалтера у Градској управи

Почетак » Обуставља се рад шалтера у Градској управи » Актуелно » Обуставља се рад шалтера у Градској управи

Од данас (уторак, 17. марта) биће обустављен рад са странкама на шалтерима Градске управе. За све информације грађани се могу обратити телефоном или мејловима службама које настављају са радом.

Молимо грађане за разумевање и да у Градску управу не долазе без преке потребе, јер је ограничено кретање и странке могу улазити само на позив.

                                 Телефони и мејлови најважнијих градских служби су:

  1. Урбанизам

– обједињена процедура и грађевинске дозволе: 294-810 и 294 -757,

– озакоњење: 294 -893

[email protected]

2. Имовински послови и општа управа у које спадају и послови матичара и бирачки спискови: 294-774; 064/875-2565

[email protected]

матичарски послови: 294-915

3. Одeљење за инфраструктуру и грађевинско земљиште: 31-50-139

[email protected]

4. Пореско одељење: начелник: 241-048, 241-049, 241-050 (начелник)

[email protected]

5. Комунална милиција: 064/875-2756

[email protected]

6. Одељење за друштвене делатности

– борачко-инвалидска заштита: 294-772,

– социјална заштита- једнократни и други видови помоћи: 294-729 и 294-770

– област енергетски заштићеног купца: 294-830

– образовање, култура, физичка култура, дечја заштита и информисање: 294-760, 294-918, 294-763 и 294-844

– област породиљског права и родитељског додатка: 294-838 и 294-817

-област дечјег додатка: 294-848 и 294-705

[email protected]

[email protected]

7. Инспекцијска служба

Име и презиме инспектора e-mail Број телефона Назив инспекције
Александар Јанковић

 

[email protected] 294-704 Руководилац Одељења за инспекције послове
Усреф Османовић [email protected] 294-824 Шеф Одсека за инсп. послове
Горица Селаковић [email protected] 294-807 Руковод.Туристичке инспекције
Гордана Матић [email protected] 294-791 Просветна инспекција
Владимир Муњић [email protected] 294-743 Грађевинска инспекција
Дејан Маринковић [email protected] 294-752 Саобраћајна инспекција
Весна Томић

 

[email protected] 294-753 Еколошка инспекција
Мирослав Пашић

 

/ 294-775 Комунална инспекција

8. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове: 294-717

[email protected]