Очистимо Ваљево!

Почетак » Очистимо Ваљево! » Вести » Очистимо Ваљево!
Празник града Ваљева 20. март, ове године биће обележен низом различитих активности. Једна од њих је и акција изношења кабастог отпада, под називом „Очистимо Ваљево“ коју реализују ЈКП“Видрак“, ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и град Ваљево. Акција почиње у суботу 21. марта. Кабасти отпад грађани Ваљева могу оставити поред  најближег контејнера у термину од 8.00-14.00 часова. У изузетним случајевима, уколико је контејнер на великој удаљености од домаћинства, или из неких других разлога грађани нису у могућности да самостално изнесу отпад, могу позвати раднике „Видрака“ на број телефона 220-941.
За ову акцију и истом термину од 8.00-14.00 часова резервисане су и последња субота у марту месецу (28.3.2009.), као и прва субота у априлу (2.4.2009.).
            Акцијом изношења кабастог отпада Ваљево се придружило националној акцији „Очистимо Србију“ коју спроводи Министарство животне средине и просторног планирања.
У истраживању јавног мнења о питањима заштите животне средине, које је спровело ово министарство у сарадњи са ЦЕСИД-ом, добијени су резултати који указују на то да су грађани Србије у начелу веома заинтересовани за еколошка питања (38% од укупног броја испитаних), али је тек сваки десети грађанин спреман на значајнију конкретну еколошку акцију.
Уз смањење загађења и подизање капацитета ЕКО индустрије, један од приоритета акције „Очистимо Србију“ Министарства животне средине и просторног планирања, је унапређење свести грађана о значају заштите животне средине. Током 2009. године, министарство ће организовати интензивну едукативну кампању којом ће указати на проблеме из области екологије.

Leave a Comment