Од понедељка отпис камате за дугове по основу изворних прихода

Почетак » Од понедељка отпис камате за дугове по основу изворних прихода » Вести » Од понедељка отпис камате за дугове по основу изворних прихода
 Имајући у виду економску ситуацију и материјално стање већине грађана, а у складу са изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Скупштина града Ваљева је на последњој седници донела Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода града Ваљева. Одлука ступа на снагу у понедељак 18. октобра и од тог дана правна и физичка лица могу подносити захтеве надлежном Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
Овом одлуком је прописано да се пореским обвезницима у периоду од 18. октобра до 31. децембра 2010. године може отписати камата коју су имали закључно са 31. децембром 2009, уколико уплате главни дуг коју су имали на тај дан и задужење за 2010. годину до дана подношења захтева, са припадајућом каматом по основу тих обавеза у 2010 години. Одлука се односи на све обавезе по основу локалних јавних прихода, осим боравишне таксе: на порез на имовину, локалне комуналне таксе, укључујући и фирмарине, надокнаду за коришћење грађевинског земљишта, порез на пољопривредно и шумско земљиште.
Захтев се подноси надлежном одељењу, на десетом спрату зграде Градске управе, уз доказ о претходној уплати главног дуга. Препорука је да се сви обвезници прво информишу о износу који треба да уплате, што могу учинити лично, позивом на телефоне 294-833, 294-831 или 294-730, као и електронском поштом на [email protected]. Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на пулту Информације или у Одељењу.
Са престанком важења ове одлуке, од 1. јануара 2011. године, биће интензивирана принудна наплата, тако да надлежна Градска управа позива грађане и правна лица да искористе ову погодност и ослободе се већег дела камате по основу дуга.
 
 

Leave a Comment