Одборници Скупштине града усвојили први ребаланс буџета

Почетак » Одборници Скупштине града усвојили први ребаланс буџета » Вести » Одборници Скупштине града усвојили први ребаланс буџета
На данашњој седници Скупштине града Ваљева покренута је иницијатива за измену пословника Скупштине, на иницијативу заменика градоначелника Жарка Ковача. Ову иницијативу су одборници усвојили, али не и предлог измене Статута града, којом је планирано повећање броја чланова Градског већа са девет на једанаест. За ову одлуку је гласало 25 одборника.
 
Скупштина је усвојила одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2014. годину-први ребеланс. Ребалансом буџета обезбеђена су средства у износу од 127,44 милиона динара за санацију штета насталих услед поплава и клизишта на инфраструктурним објектима. „Разлог доношења ребаланса буџета је тај што преусмеравамо средства за хитну санацију на објектима инфраструктуре који су оштећени у поплавама и клизиштима. Око 127 милиона динара биће преусмерено за те намене, а израђен је и план за спровођење хитних мера санације. Због трансфера, буџет је увећан за 26 милиона динара, а да би реализовали ову прерасподелу средстава морали смо да смањимо средства на појединим позицијама у буџету као што су:средства за наставак изградње школе у Брђанима, реконструкције Дома војске, средства намењена реализацији Тешњарских вечери, из Фонда за заштиту животне средине, дотације верским заједницама и друго“, рекао је између осталог заменик градоначелника Жарко Ковач на данашњој седници.
 
На предлог одборника Милорада Илића, Скупштина је донела закључак да се упути допис ЈП „Железнице Србије“ у коме ће бити наведено да се што пре реконструише део пруге Београд-Ваљево који је оштећен у елементарним непогодама. Скупштина је донела закључак и да се обезбеди нормално функционисање саобраћаја од станице „Ластра“ до Ваљева.
 
Прихваћен је и извештај са предмером и предрачуном радова о ангажованој механизацији за време одбрана од поплава у периоду од 13.до 19. маја и изведеним радовима на санацији клизишта и путева у периоду од 19.маја до 6.јуна 2014. године. „У периоду од 13. до 19. маја утрошили смо око 10 милиона приликом одбране од поплава на територији града Ваљева, а у периоду од 19.маја до 6.јуна потрошено је око 36 милиона динара за санацију штете. Велики проблем сада имамо са клизиштима, иако смо успели да санирамо око 100 локација. Предуслов за наставак хитне санације је да држава усвоји посебан закон који ће дефинисати скраћене процедуре санације. Радићемо по приоритетима и трудићемо се да велики део проблема решимо. Циљ је да вредност санације клизишта буде мања од вредности објеката. Велики део посла смо завршили на водотоковима другог реда, где имамо ингеренције да вршимо санацију, ту пре свега мислим на реку Љубостињу, међутим Колубара није у ингеренцији града“, рекао је на данашњој Скупштини Драган Јеремић, директор ЈП „„Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.
 
Усвојен је предлог програма хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода-поплава на територији града. Утврђен је предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2014. годину-други ребаланс. Утврђен је предлог закључка о усвајању измена и допуна програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.
 
Скупштина је утврдила предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2014. годину, предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, као и оперативни план одбране од поплава за воде другог реда.
 
На дневном реду данашње седнице били су и извештаји о раду установа културе. Скупштина је прихватила извештаје о раду за претходну годину и то:Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Завода за заштиту споменика културе, Модерне галерије, Центра за културу, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Међуопштинског историјског архива, КУД „Абрашевић“. Одборници су усвојили и извештаје о раду за 2013. годину: Дома здравља, Здравствене установе апотека „Ваљево“, Центра за социјални рад, Установе за физичку културу „Валис“, као и  Туристичке организације Ваљево. 
 
Скупштина је прихватила извештај о активностима реализованим током 2013.године у оквиру историјског спомен комплекса Бранковина, извештај о раду заједничког јавног правобранилаштва, као и  предлог Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области јавног информисања који се финансирају и суфинансирају из буџета града.
 
Између осталог, одборници Скупштине града усвојили су Одлуку о изради плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица, предлог Локалног акционог плана запошљавања, предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и предлог одлуке о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево. 
 
Скупштина је усвојила и предлог Одлуке о изменама одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између града Ваљева и града Молодечно из Републике Белорусије, као и предлоге одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Топлана“ и ЈКП „Видрак“ Ваљево.
 
Одборници Скупштине града Ваљева на данашњој седници прихватили су предлоге решења о разрешењу и именовању директора: „Топлане“, „Видрака“, ЈП „Колубара“, као и предлоге решења о разрешењу и именовању чланова комисија и школских одбора. На предлог одборника, Скупштина је донела одлуку да се приступи изради новог Пословника. 
 
 
 

Leave a Comment