Одборници усвојили први ребаланс буџета града Ваљева

Почетак » Одборници усвојили први ребаланс буџета града Ваљева » Вести » Одборници усвојили први ребаланс буџета града Ваљева
Одборници Скупштине града усвојили су одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину (први ребаланс). Помоћник градоначелника Радивоје Милутиновић образлажући ову тачку дневног реда истакао је да се ради о техничком питању и да се овај ребаланс доноси из процедуралних разлога, како би се на законит начин извођачу радова на реконструкцији дела Карађорђеве улице исплатило 30 милиона динара, колико је локална самоуправа била у обавези да обезбеди као учешће у пројекту који је финансиран из Националног инвестиционог плана.  
 
Начелница за финансије и буџет Милена Јовановић дала је детаљније појашњење, рекавши између осталог, да је реч о прерасподели средстава, да су средства за Карађорђеву улицу већ била планирана на позицији изградње улица Градске дирекције, али Дирекција није могла бити потписник Уговора, па је одлучено да се новац са једне позиције пребаци на другу.
 
Одборници су по хитном поступку усвојили одлуку о престанку важења одлуке о оснивању ЈП „ОСА“ Ваљево, због потребе да се без одлагања разреши статус овог предузећа и обезбеде услови за преузимање послова из његове надлежности. Директору је наложено да до престанка рада предузећа исплати отпремнине за запослене у складу са одредбама Закона о раду.
 
Такође је усвојена и одлука по којој је ЈП „Ваљево-турист“ трансформисано у туристичку организацију. Извештај комисије са предлогом мера за побољшање безбедности саобраћаја на пружним прелазима и аутобуским стајалиштима је усвојен, а задатак комисије је био да испита стање и услове безбедности саобраћаја на пружним прелазима преко пруге Београд-Бар на деоници од Ваљева до Млађева и на аутобуским стајалиштима на путу М-4 и М-22 од Ваљева до Ваљевске Лознице.
 
Дата је сагласност на статут Фондације за талентоване ученике и студенте града Ваљева, чијим ће изменама бити уведена обавеза да се корисници стипендија или врате у свој град и ту заснују радни однос, или врате новац, након што почну да раде.
 
Одборници су усвојили извештаје о пословању јавних предузећа у прошлој години.
 
Није прихваћена иницијатива одборника Г 17 плус за промену Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о локалним изборима, као и за хитно доношење Закона о јавној својини.

Leave a Comment