Одржана 101. седница Градског већа

Почетак » Одржана 101. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 101. седница Градског већа

На данашњој 101. седници Градског већа разматрани су програми рада буџетских установа Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за неговање традиције културе „Абрашевић“, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, „Модерне галерије“, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“, Туристичке организације Ваљево и јавних предузећа „Видрак“, „Водовод“, „Топлана“, „Полет“ и Стубо–Ровни „Колубара“.  Осим тога, на дневном реду били су и програми пословања „Агроразвој – ваљевске долине“ и Регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб.Разматрани програми буџетских установа и јавних предузећа у Ваљеву за 2020. годину су усвојени од стране Градског већа и исти ће бити на разматрању на следећем скупштинском заседању.

Утврђени су предлози решења и дата сагласност на следеће одлуке: предлог решења о цени воде за Ставе ЈКП „Водовод“ Ваљево и дата сагласност на Програм управљања и одржавања сеоских водовода Кукаљ, Прскавац, Горња Грабовица, Жабари, Ваљевска Каменица и Ставе. Дата је сагласност на Одлуку о умањењу износа фактурисане услуге грејања ЈКП „Топлана“ Ваљево, као и сагласности на Програме коришћења субвенција из буџета града Ваљева за „Полет“ и Стубо–Ровни „Колубара“. Такође, Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину опредељена су средства за Регионални центар за управљање отпадом „Еко -Тамнава“ Уб и дата сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева.Утврђен је предлог Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево. Усвајање и примена Локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици, која препознаје проблем непостојања антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе. Такође, утврђен је и предлог Одлуке о изменама Локалног плана акције за децу града Ваљева. Град Ваљево од 2017. године реализује низ активности и програма како би се остварили што повољнијиуслови за живoт деце и њихово укључивање у друштво.

Кад је реч о Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2020. годину основни циљ је расподела средстава овог фонда којим се финансирају програм односно пројекти и програмске активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева у периоду јануар-децембар 2020. године у складу са Законом о заштити животне средине, затим  Одлуком о буџету града Ваљева за ову годину и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од јануара 2020. године. Програм заштите животне средине има за сврху обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Програмом се планирају активности које ће допринети очувању постојећих вредности и побољшању квалитета животне средине на територији града Ваљева. Средства за реализацију програма обезбеђују се Одлуком о буџету града Ваљева за ову годину и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од јануара 2020. године. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине обухвата активности и пројекте а укупно планирана средства износе 39.331.000,00 динара. Расподела средстава за реализацију пројеката и програмских активности вршиће се у складу са приливом и на основу приоритета које тромесечно утврђује Градоначелник града Ваљева, на предлог одељења које је надлежно за послове заштите животне средине. За програмску активност Управљање заштитом животне средине, предвиђена су средства у износу од 6.500.000,00 динара. За активност Праћење квалитета елемената животне средине предвиђен је износ од 6.400.000,00 динара, док је за активност Заштита природе укупно предвиђен износ од 1.500.000,00 динара. Укупно предвиђени износ од 12.000.000,00 динара је опредељен за програмску активност Управљање  отпадним водама, а за активност Управљање осталим врстама отпада предвиђен је износ од 12.931.000,00 динара.Утврђен је предлог плана детаљне регулације за доградњу производног комплекса „Босис“ у насељеном делу Попучке, као и  предлог Одлуке о такси превозу. Разматран је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години.

Градско веће је одобрило исплату у износу од 191.340 динара Олги Ракић из Суводања и Миливоју Јаковљевићу из Ситарица  на име накнаде штете услед угинућа домаћих животиња – оваца од уједа паса луталица.Као допуна 101. седнице Градског већа, нашао се нацрт Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за ову годину. Локални акциони план запошљавања града Ваљева представља основни инструмент спровођења мера активне политике запошљавања у 2020. години. Општи циљ ЛАПЗ – а је повећање запослености кроз стручну праксу, јавне радове, субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима. За спровођење предложеног плана средства у износу од 25.000.000,00 динара планирана су Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину.