Одржана 104. седница Градског већа

Почетак » Одржана 104. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 104. седница Градског већа

На данашњој 104. седници Градског већа разматранo је пет тачака дневног реда.

Чланови Градског већа разматрали су Извештај радне групе за анализу модела за решавање статуса здравствене установе апотеке „Ваљево“. Апотека „Ваљево“ као и друге апотеке јавне установе ( државне ) је пословно – финансијски угрожена губитком свог монополског положаја на тржишту, у смислу да је једина која има право издавања лекова и санитетског материјала „на рецепт“. Давањем истог права и приватним апотекама тај положај је изгубљен. Оптерећење већим бројем запослених и стриктним поштовањем прописа, као и централизованим набавкама и наплатом преко РФЗО – а додатно је положај оптерећен и резултат је практично очекиван. Имовински статус просторија апотеке „Ваљево“ није уређен. Апотека има обавезе према добављачима око 74 милиона динара чији је део могуће регулисати рефундaцијом од РФЗО – а. Узевши у обзир Ваљево и мали број пословница са којима се располаже и са аспекта времена и изводљивости, модел Издавања у закуп пословног простора са обавезом закупца за регулисање финансијских обавеза апотеке и преузимање одређеног броја запослених је повољнији и радна група се одлучила да тај модел предложи као пут за решавање постојећих проблема. Наравно кроз Оглас о позиву заинтересованим купцима и уговор са истим, детаљно би се регулисало превасходно питање обавеза и статуса запослених, као и сви други законом предвиђени међусобни односи Закуподавца и Закупца.Утврђен је Предлог Одлуке о изменама Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2020. годину. Општи циљ ЛАПЗ – а је повећање запослености и то кроз – стручну праксу, субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима и субвенције за самозапошљавање незапослених лица, које може да оствари под условом да је лице пријављено на евиденцију незапослених Националне службе – Филијала Ваљево. За спровођење предложених измена Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2020. годину средства у износу од 25.000.000,00 динара су смањена на износ од 10.000.000,00 динара, а која су планирана Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину.На данашној седници Градског већа дата је сагласност за три решења на Одлуку комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.Као допуна дневног реда, нашао се Уговор о међусобним правима и обавезама за организацију одржавања Ауто рели такмичења на територији града Ваљева. Овим уговором се утврђују међусобна права и обавезе уговарача за организацију и одржавање Ауто рели такмичења за 2020. годину на територији града Ваљева. Ауто рели такмичење у овој години ће се одржати 5 – 6. 09. 2020. године.