Одржана 107. телефонска седница Градског већа

Почетак » Одржана 107. телефонска седница Градског већа » Актуелно » Одржана 107. телефонска седница Градског већа

Градско веће града Ваљева  на  седници  одржаној  20.07.2020.  године, након разматрања  нацрта Решења за утврђивање погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта,  донело је следећи закључак:

Прихвата се Решење за утврђивање погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Утврђује се погодност инвеститору, Српској Православној Црквеној општини Ваљево, Храму Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву, за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, тако што се  инвеститор ослобађа обавезе плаћања износа од 311.988,66 динара на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта, утврђеног решењем о грађевинској дозволи бр. ROP-VAL-21833-CPIH-4/2020 од 13.03.2020. године којим се инвеститору одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи пословног објекта, категорије Б.

Црквeна општина Ваљево, Храм Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву као инвеститор, доставила је молбу за ослобођење од обавезе плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, обрачунатог по решењу о грађевинској дозволи, којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи постојећег пословног објекта. Ослобођење од плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта се односи на догрању пословног објекта укупне нето површине доградње од 124,21 м2 ( 26,73 м2 у приземљу и 95,48 м2 на спрату).

На основу података достављених од стране инвеститора утврђено је да се ради о објекту који је од значаја за град Ваљево. Наиме на овом грађевинском земљишту се налази Храм Покрова Пресвете Богородице који је од непроцењиве верске, културне и историјске вредности а туристима је веома привлачан и налази се под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Храм Покрова Пресвете Богородице је  духовни центар који  окупља вернике и посетиоце из целог света који желе да упознају и промовишу духовне, културне, историјске вредности Ваљева. Реализација планиране инвестиције је од великог значаја за развој града Ваљева.

Имајући у виду хитност радова на  реконструкцији и доградњи постојећег пословног објекта и његовог привођења планираној намени, инвеститор Српска Православна Црквена општина Ваљево при Храму Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву, може отпочети са припремним радовима везаним за реконструкцију и  доградњу наведеног објекта, донето је на јучерашњој седници Градског већа.