Одржана 11. седница Градског већа

Почетак » Одржана 11. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 11. седница Градског већа

Градско веће града Ваљева  на телефонској седници  одржаној  14.12.2020.  године, донело је Упутство о припреми и садржини кадровског плана Градске управе града Ваљева, Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске инспекције града Ваљева и Служби интерне ревизије града Ваљева.

Упутством о припреми и садржини кадровског плана града Ваљева, уређује се поступак припреме и садржине кардовског плана за Градску управу Ваљева, Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске инспекције града Ваљева и Служби интерне ревизије града Ваљева.

Поступак израде кадровског плана обухвата:

  • Функционалну анализу организације органа града, посебно Градске управе Ваљева;
  • Припрему нацрта кадровског плана и финансијског плана за његово извршавање;
  • Усклађивање предлога кадровског плана са предлогом одлуке о буџету.

Ово упутство како стоји у образложењу, доноси се ради детаљнијег и ближег уређивања поступка припреме и садржине кадровског плана и поступка.