Одржана 13.седница Скупштине града

Почетак » Одржана 13.седница Скупштине града » Вести » Одржана 13.седница Скупштине града
Након усвајања записника са претходне седнице Скупштине града, данашње заседање Градског парламента почело је утврђивањем престанка мандата одборницима, Српске радикалне странке Душану Васићу и Нове Србије Оливери Крстић, и потврђивањем мандата новим одборницима Живораду Ралетићу (СРС) и Жељку Вучинићу (НС). У складу са Зконом о планирању и изградњи дошло је до усклађивања просторног плана града Ваљева. Овај план одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији града. Средства за усклађивање Плана обезбедиће се из буџета града Ваљева као средства предвиђена за израду планске документације у Програму пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“. Одборници су усвојили одлуке о изради планова гелералне регулације “Центра“, “Ремонта“, “Колубаре“,“Новог насеља“,“Крушика“, “Градца“… Због мањкавости у достављеном материјалу одложено је изјашњавање о одлуци за израду плана генералне регулације “Привредне зоне“.
На дневном реду данашње седнице било је и разматрањем Одлуке о утврђивању услова у погледу удаљености од суседног објекта и висине објекта изграђеног без грађевинске дозволе за који се не може накнадно издати грађевинска и употребна дозвола. Усвајањем ове одлуке поступак легализације ће бити ефикаснији и истовремено ће омогућити легализацију већег броја објеката на подручју града.
Имајући у виду да су смештајни капацитети постојећих обданишта у граду недовољни за смештај свих малишана у нашем граду, усвојена је одлука о приступању изградњи обданишта у МЗ “Градац“. Инвеститор изградње објекта је Град Ваљево, а средства за изградњу обданишта биће обезбеђена из буџета града, ако и других извора финансирања.
Радна група за спровођење активности на изградњи затвореног базена и хале спортова донела је закључак да је најприхватљивија локација за изградњу затвореног базена у Петници. Целокупна заокруженост постојећег комплекса СРЦ Петница добрим делом је већ инфраструктурно опремљена и има потенцијал за даљи развој. На седници су се чуле оцене да се изградњом затвореног базена у Петници остварују циљеви развоја водених спортова кроз одржавање пливачких митинга, ватерполо турнира, припреме репрезентације и клубова, одржавање пливачких такмичења међу школама и факултетима итд.
Одборници су усвојили и одлуку о наставку изградње спортско пословног центра у Ваљеву.
У наставку седнице одборници су прихватили и предлог одлуке о изради симбола града, с обзиром да претходно изабрано решење није било прихваћено од грађана Ваљева. Поступак избора симбола града обавиће се на основу позивног конкурса. Услове конкурса, преглед приспелих радова и њихову усклађеност са конкурсним задатком обављаће скупштинска комисија за унапређење корпоративног идентитета града Ваљева.
Усвојена је и одлука о подизању споменика палим борцима у оружаним акцијама после 17.августа 1990.године код Дома пензионера.
Скупштина града донела је Програм оптималног организовања ауто-такси превоза на територији града за 2010.годину. У складу са Студијом “Саобраћајно-технички услови обављања ауто-такси превоза на територији града Ваљева“ обухваћена су 153 такси возила која ће бити распоређена на постојећих 15 такси станица.
Одборници су дали сагласност трећем ребалансу буџета ЈКП „Видрак” за ову годину, због повећања прихода овог предузећа за 2,1 милион динара из Фонда за заштиту животне средине намењених за санацију дивљих депонија. Повећана су и планирана инвестициона улагања „Видрака” из сопствених средстава (за 29,2 милиона динара) за адаптацију пословне зграде и набавку фекалне цистерне и путарског возила. Уместо планиране нето добити од 9,5 милона динара, очекује се два милиона динара више. После проширења делатности на угоститељске услуге и повећања наплате закупа на зеленој и сточној пијаци, у ЈКП “Полет“ повећан је приход за 1,6 милиона динара. Одборници суусвојили предложене измене и допуне програма пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве, које се односе на повећање броја запослених за још два радника, измене финансијског плана и проширење робних резерви у набавци телади за тов.
Управни одбор Центра за културу предложио је Статут, којим се ближе одређује рад, унутрашња организација и надлежности органа управљања. Градско веће дало је сагласност, а подршку новом Статуту дали су и одборници на данашњем скупштинском заседању.
По скраћеном поступку донета су и решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора, управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа, као и појединих скупштинских тела
 

Leave a Comment