Одржана 18. седница Скупштине града Ваљева

Почетак » Одржана 18. седница Скупштине града Ваљева » Актуелно » Одржана 18. седница Скупштине града Ваљева

Одборници Скупштине града Ваљева су седницу почели минутом ћутања, поводом смрти новинара Стевана Ћирића. Током заседања, одата је пошта и новинару Слободану Раковићу, након информације о његовој смрти.

На седници Скупштине града Ваљева, која је одржана у петак, 3. новембра усвојен је извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2017. године. У извештајном периоду су планирани приходи и примања у износу од 3.022.562.746,80 динара и 244.445.235,85 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, што износи 3.267.007.982,65 укупних јавних средстава.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи, примања и пренета средства су реализовани у износу од 2.065.584.254,63 динара, односно 68,34% у односу на план, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 152.137.863,67 динара.

Планирани укупни расходи и издаци су реализовани у износу од 1.796.768.288, 37 динара, односно 59,48% у односу на план, док су средства из осталих извора реализовани у износу од 143.411.948,70 динара.

Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. септембра износило је 268.927.696,35 динара.

Усвојен је други ребаланс буџета за 2017. годину, којим су планирани приходи и примања у износу од 3.059.000,00 динара средстава буџета града и 205.548.929,32 динара из осталих извора буџетских корисника, што укупно износи 3.264.548.929,29 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника смањена за 26.659.898,31 динара. Буџет је увећан по овом основу за укупно 25.992.746,80 динара.

Јавни расходи и издаци буџета града износе 3.264.548.929,29 динара.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је изразио задовољство стањем буџета града Ваљева и реализованим активностима.

„Кад смо говорили о капиталним инвестицијама и инфраструктурним пројектима, јако је значајно што смо добили скоро милион евра од Путева Србије и урадили нешто што је веома значајно, а то је пут до фабрике „Вали“. И сами сте свесни колико наших суграђана ту ради и колико је фреквентан саобраћај, нарочито теретни. Тај пут је доведен у више него пристојно стање средствима из Републике. Ту је и саобраћајница ка Бајиној Башти и читава Душанова улица, која се обнавља средствима из Републике, што ћете признати је ретко ко пре ове градске Владе успео од путева Србије да добије 100 милиона“, рекао је др Слободан Гвозденовић.

Градоначелник се осврнуо и на улагања у Дом здравља и према његовим речима, та улагања су већа него икада.

„Веома сам задовољан што смо купили два нова санитета за Дом здравља, задовољан сам што смо ангажовали велики број лекара специјалиста и на тај начин растеретили амбуланте у Болници. Задовољан сам и што смо реновирали простор лабораторије у Дому здравља. Дом здравља је добио највишу оцену на акредитацији и то је чињеница. Та акредитација говори све о раду менаџмента Дома здравља и односу Града према Дому здравља, а Комисија за акредитацију је потпуно независно тело. Свесни смо чињенице да је превентива нешто у шта свет улаже и да је увек боље спречити него лечити. Дом здравља је установа која се бави превентивном медицинском заштитом, а сваки динар уложен у превентиву се враћа са најмање пет до осам динара“, закључио је градоначелник Ваљева.

Дата је сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, као и сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева овог предузећа. Укупна средства за капиталне инвестиције овог предузећа су смањена са 12.900.000 на 10.400.000 динара. У буџету града за 2017. годину опредељене су субвенције за даљу изградњу Колубарског регионалног система за водоснабдевање.

Усвојена је друга измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2017. годину, као измене и допуне Плана генералне регулације „Колубара“.

Подршку одборника добила је одлука о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Веома важна одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Ваљева је усвојена, а циљ ове одлуке је превентивно деловање, али и решавање многобројних проблема и унапређење услова становања грађана.

Одборници су подржали допуну Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву, као и одлуку о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику ГП „Мостоградња“ а.д. Београд у основни капитал града Ваљева у ово предзеће и уговор о конверзији потраживања Ваљева према овом предузећу у основни капитал Ваљева у ГП „Мостоградња“.

Одлука о изменама и допунама одлуке о градским управама града Ваљева, као и извештај о раду Туристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра 2016. године су усвојени на данашњој седници Скупштине града.

Дата је подршка на предлог одлуке о оснивању Установе културе Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево, као на измене и допуне одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. Годину

Стављен је ван снаге урбанистички пројекат Центра МЗ „Ново Насеље“ у Ваљеву.

Прихваћене су измене и допуне Плана генералне регулације за туристичко место Дивчибаре, измене и допуне о накнадама за учешће у раду у органима града Ваљева и њиховим радним телима, усвојена је одлука о преносу на коришћење једне просторије у згради на Ставама постојећој на кат.парц. бр. 281 КО Суводање Предшколској установи „Милица Ножица“ Ваљево.

Стављена је ван снаге одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево број 011-42/17-02 од 6.06.2017. године и усвојено је решење о именовању Ксеније Бадем Ненадовић, дипл. инжењера пејзажне архитектуре и хортикултуре за вршиоца дужности директора овог предузећа.

Прихваћено је и решење о именовању  Слободана Андрића за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево.

Седница је завршена кадровским питањима и разматрањем информације о досадашњим активностима радне групе на пројекту формирања Међурегионалног образовног центра у Ваљеву.