Одржана 27. седница Градског већа

Почетак » Одржана 27. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 27. седница Градског већа

Чланови Градског већа утврдили су предлог закључка о усвајању прве измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2017. годину. За финансирање изградње, одржавања и уређења комуналне инфраструктуре овим планом, предвиђена су укупна средства од 759.535.000 динара у складу са Одлуком о буџету града Ваљева.

За улагање, управљање и снабдевање водом за пиће опредељена су средства у укупном износу од 113.500.000 динара, за изградњу комуналне инфраструктуре 262.200.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 47.000.000 динара, за одржавање јавних зелених површина 33.100.000. а за Индустријску зону планирана су средства у износу од 45.000.000 динара. За развој туризма предвиђено је 9.100.000, од тога за успостављање метеоролошке станице на Дивчибарама 3.600.000, а за израду пројекта и уређења Петничке пећине, предвиђена су средства у износу од 5.500.000 динара.

За реализацију програма из области заштите животне средине предвиђена су средства у износу од 27.000.000 која су намењена пројектовању проширења фекалне канализације.

Поред осталог, предлогом закључка о усвајању прве измене плана комуналне изградње, за изградњу путне инфраструктуре предвиђена су средства у износу од 353.825.000 динара. За наставак изградње Основне школе „Милован Глишић“ издвојено је 35.000.000 динара, за усаглашавање пројекта започетог објекта социјалног становања у насељу Колубара 2 опредељено је 2.000.000 динара, док је за  пројектовање градске куће на Дивчибарама предвиђено је 400.000 динара.

Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су и предлог одлуке о отуђењу четири непокретности из јавне својине града Ваљева на Дивчибарама, као и земљиште на катастарској парцели број 417/1 такође на Дивчибарама, укупне површине 2.14.90 хектара. Једини заинтересовани купац је предузеће SPORT AGENT д.о.о Београд . Потписивање уговора са том компанијом се очекује у наредних неколико дана.

На данашњој седници, чланови Градског већа донели су Решење о именовању радне групе за регионални вишенаменски Хидросистем Стубо-Ровни чији су задаци између осталог, израда акционог плана у циљу унапређења потенцијала регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни за период од 2017. до 2021. године, као и учествовање у изради пројеката.

Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог амандмана на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину-први ребаланс. Овим предлогом одлуке средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 1.850.104, 65 динара. Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину, подручје града Ваљева проглашено је зараженим од болести говеда „плави језик“. У циљу сузбијања и искорењивања ове болести, Министарство је истим решењем наложило спровођење мера третирања објеката и непосредне околине у којима су боравиле заражене животиње одговарајућим средством. Из тих разлога, а циљу спровођења наведенених мера, неопходно је да се обезбеде недостајућа средства за ове намене, смањењем апропријације текуће буџетске резерве.