Одржана 37. седница Скупштине града Ваљева

Почетак » Одржана 37. седница Скупштине града Ваљева » Актуелно » Одржана 37. седница Скупштине града Ваљева

На седници Скупштине града Ваљева донет је Закључак у коме се препоручује Градском већу града Ваљева да покрене иницијативу и у сарадњи са надлежним службама Градске управе припреми извештај о могућностима за изградњу нове зграде Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево, на локацији и у габаритима утврђеним одговарајућим планским актом. Одборници Скупштине града Ваљева прихватили су предлог одборника др Љубомира Павића за изградњу Матичне библиотеке на новој локацији.

Усвојена је Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Ваљева, којом су утврђене просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности. Тако просечна цена квадратног метра стана у првој зони износи 89.000 динара, у другој 85.300, а у трећој 69.700. Просечна цена квадрата куће за становање у првој зони није утврђена, јер у тој зони у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019. године који се узима као параметар за основицу пореза, није било промета ових непокретности, па ће порез на куће у центру града остати исти као у 2019. години. Утврђивање просечне цене квадратног метра куће за становање у другој зони је 50.900, у трећој 36.300 динара, у четвртој 19.700 и у петој зони 14.750. За пословне зграде и друге грађевинске објекте у првој зони утврђена цена квадратног метра износи 117.800 динара, а за гараже и гаражна места 30.730 динара. Код гаража је дошло до повећања тржишне вредности непокретности за 2,47 %.  У остале четири зоне није било промета непокретности па ће се примењивати основица из претходне године. Код грађевинског земљишта у првој и другој зони није било промета непокретности па ће се код физичких лица примењивати основица из претходне године, а код правних лица порез остаје исти у односу на 2019. годину. У трећој зони ће доћи до повећања тржишне цене за 1,01% или за 12 динара по квадратном метру, а у четвртој и петој зони порез ће остати исти. Код пољопривредног земљишта у другој зони дошло је до повећања тржишне цене непокретности за 0,96%, док су у остале три зоне утврђене исте тржишне цене непокретности као и 2019. године. Код шумског земљишта у другој зони је дошло до повећања тржишне цене непокретности за 0,99% или за пет динара на годишњем нивоу. Први пут је утврђена цена у трећој зони и она износи 340 динара по метру квадратном. У четвртој и петој зони порез остаје исти као и 2019. године. Од 2019. године је опорезиво и друго земљиште.

Прихваћен је Извештај стручног тима за смањење аерозагађења на територији града Ваљева са предлогом мера и активности које се могу примењивати у наредном периоду. Програмом контроле квалитета ваздуха за град Ваљево се успоставља мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Ваљева. У току наредне две године, а у складу са законом којим се уређује заштита ваздуха у циљу допунске контроле квалитета ваздуха на територији Града. Постоји шест допунских мерних места за праћење квалитета ваздуха и то  двориште Завода за јавно здравље, обданишта „Колибри“, „Пчелица“, „Видра“, „Бубамара“ и ОШ „Сестре Илић“.

Називе улица данас су добила села Котешица, Рабас, Кланица, Лукавац, Лелић, Сушица и Стрмна Гора. Град је данас добио називе за још две улице и то: улица оца Јустина и улица Михајла Пупина.

Одборници Скупштине усвојили су Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2019. године, а такође и Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2018. годину.

Изгласана је Одлука о минималним еколошким и економским условима које мора да испуњава постројење за пречишћавање отпадних вода за насељено место Дивчибаре и постројење за пречишћавање отпадних вода за делове насељеног места Ваљево.

Донета је Олука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државаној својини које се налази на територији града Ваљева.

Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права породице са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце.

На данашњој седници, усвојена је Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене.

Донет је Закључак о прихватању протокола који ће закључити град Ваљево и Туристичка организација Ваљево са једне стране и град Зрењанин са друге стране.

Усвојена је Одлука о умањењу почетне вредности непокретности.

Прихваћена је Одлука о уређењу „Ски центра Дивчибаре“ на Дивчибарама.

На седници Скупштине, одборници су изгласали решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 2019. годину, решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ Ваљево за 2019. годину, као и решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину.

Изгласана је Одлука о измени Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву.