Одржана 39. седница Скупштине Града

Почетак » Одржана 39. седница Скупштине Града » Актуелно » Одржана 39. седница Скупштине Града

Одборници Скупштине града Ваљева, на данашњем 39. заседању, као прве две тачке дневног реда  усвојили су ребаланс буџета града Ваљева  и Одлуку о јавном задуживању града Ваљева. Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије у свом образложењу истакао је да су првим ребалансом планирани приходи и примања у износу 3.632.561.000 динара средстава буџета Града и 139.323.381,90 средстава из осталих извора буџетских корисника.

„Ребалансом планирана средства буџета Града су повећана за 237.561.000 динара односно за седам посто, од чега 150.000.000,00 динара чине примања од кредитног задуживања, док су средства из осталих извора буџетских корисника повећана за 22.097.326,76 динара односно за 18,85 посто. Поред тога, структура прихода и примања је ревидирана на основу остварених прихода буџета града у 2019. години и планираних прихода од кредитног задужења, као и корекције пренетих средстава из претходне године по основу салда на рачуну буџета града Ваљева на дан 1. јануара 2020. године“, истакао је Табашевић.

Закључно излагање о ребалансу буџета као и о јавном задуживању које је везано за реконструкцију улице Вука Караџића дао је градоначелник др Слободан Гвозденовић.

„Ми смо добили из Републике средстава за друге намене и растеретили многе инфраструктурне пројекте тиме што смо узели кредит за улицу Вука Караџића, која је поред Карађорђеве централна улица у граду. Подсетићу вас да се Карађорђева улица радила у две власти. Оно што је похвално јесте да имамо пројекат готов и да су урађени радови који се односе на инсталацију водоводних и канализационих постројења и то охрабрује да ће улица бити брзо урађена, али опозиција има право да критикује свако кредитно задуживање. Улица Вука Караџића ће ове године бити завршена, јер је централна градска улица и управо једна од најпрометнијих тргховачких улица“, нагласио је градоначелник Гвозденовић.

Претрес закључка о усвајању прве измене плана комуналне изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2020. годину, као трећа тачка дневног реда усвојена је од стране одборника Скупштине Града.

Усвојен је Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2020. годину, као и Локални антикорупцијски план за град Ваљево.

На данашњој седници Скупштине, одборници су усвојили програме рада буџетских установа Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за неговање традиције културе „Абрашевић“, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, „Модерне галерије“, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“, Туристичке организације Ваљево и јавних предузећа „Видрак“, „Водовод“, „Топлана“, „Полет“ и Стубо–Ровни „Колубара“.  Осим тога, на дневном реду били су и програми пословања „Агроразвој – ваљевске долине“ и Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ Уб.

Усвојени су предлози решења и дата сагласност на следеће одлуке: предлог решења о цени воде за Ставе ЈКП „Водовод“ Ваљево и сагласност на Програм управљања и одржавања сеоских водовода Кукаљ, Прскавац, Горња Грабовица, Жабари, Ваљевска Каменица и Ставе, а усвојена је и Одлука о поверавању послова на израдњи, одржавању и реконструкцији објеката „Водовода“ у 2020. години и дата сагласност на Одлуку о ценама радова на изградњи, одржавању и  реконструкцији објеката водовода и канализације.

Такође су дате сагласности и усвојен годишњи програм управљања комуналним отпадом, програм обављања делатности зоохигијене, управљања јавним паркиралиштима, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивању и  програм одржавања јавних зелених површина  ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2020. годину.

Усвојена је Одлука о умањењу износа фактурисане услуге грејања ЈКП „Топлана“ Ваљево, као и сагласности на Програме коришћења субвенција из буџета града Ваљева за „Полет“ и Стубо–Ровни „Колубара“. Такође, Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину опредељена су средства за Регионални центар за управљање отпадом „Еко -Тамнава“ Уб и усвојен Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева.

Одборници Скупштине Града усвојили су програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.

Усвојена je Одлука о изменама Локалног плана акције за децу града Ваљева, као и План детаљне регулације за доградњу производног комплекса „Босис“ Попучке у насељеном делу Попучке и Одлука о такси превозу.

На данашњем дневном реду на разматрању је био и предлог измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину, као и предлог Прве измене кадровског плана за 2020. годину у Градској управи, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева и исти су усвојени.

Такође је усвојен и предлог закључка о усвајању Програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2020. години.

Усвојен је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину.

Поред кадровских питања која су била последња тачка дневног реда, усвојена је Одлука о начину и моделима решавања статуса здравствене установе апотеке „Ваљево“.

За председника Градске изборне комисије именован је Мирољуб Живковић, адвокат из Ваљева уместо Милутина Марковића, дипломираног правника.