Одржана 67. седница Градског већа

Почетак » Одржана 67. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 67. седница Градског већа
vecevece1vece2

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева. Називи морају одговарати историјским или стварним чињеницана и не могу се повређивати општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређати јавни морал. Председник Комисије за одређивање назива деловима насељених места, улицама и трговима професор др Мирољуб Ивановић истакао је на данашњој седници да је 78 улица у процедури добијања назива и да је пред комисијом велики посао јер 700 улица у граду Ваљеву нема назив.

Утврђен је предлог Правилника о изменама правилника о категоризацији спортских организација. Правилником о категоризацији спортских организација утврђује се категоризација спортских организација са седиштем на територији града Ваљева које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација. Комисија за категоризацију спортских организација у току свог рада је уочила да би у циљу свеобухватнијег и квалитетнијег бодовања и категоризације било потребно допунити прописане критеријуме с обзиром да нису препознати резултати спортских организација које се такмиче у вишим ранговима такмичења а не остварују пласман у првој половини табеле резултата, образложио је председник комисије Миодраг Лазић. Предложено је да се прописаним критеријумима додају критеријуми који се односе на спортске организације које се такмиче у вишим ранговима такмичења а остварују пласман у другој половини табеле резултата у екипном спорту.

Такође је утврђен и Предлог решења о давању сагласности на одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана – Ваљево“ , као и предлог Одлуке о претварању потраживања града ваљева према обвезнику предузећу „Технохемија“ А.Д. Београд у основни капитал града Ваљева у овом предузећу.

На данашњој седници је разматран и предлог Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, служби интерне ревизије града Ваљева и службе буџетске инспекције града Ваљева. Начелница Градске Управе Јелица Пањковић Тешић истакла је да се систематизација мењала због потребе одређивања услова што због одласка неких радника у пензију, што због другачијег организовања послова.