Одржана 74. седница Градског већа

Почетак » Одржана 74. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 74. седница Градског већа

На данашњој 74. седници Градског већа утврђени су предлози решења о давању сагласности на програме пословања и програме коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ и ЈКП „Полет“Ваљево за 2019. годину.

Такође на данашњем заседању је утврђен предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа и мрежи јавних предшколских установа на територији града Ваљева. Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији града Ваљева. Мрежу јавних основних школа чини 15 јавних основних школа, чија делатност основног образовања и васпитања се обавља у седишту и 30 издвојених одељења за образовање ученика од првог до четвртог, односно осмог разреда. Од укупно 15 јавних основних школа на подручју града Ваљева, критеријуме минималног броја ученика и одељења испуњава седам градских матичних основних школа, док критеријум од 480 ученика не испуњава осам матичних школа на сеоским подручјима, од којих две основне школе „Илија Бирчанин“ Ставе и „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина испуњавају други прописани критеријум, а то је минимум 16 одељења. Код осталих шест матичних сеоских основних школа испоштован је статусни критеријум да на удаљености од два килиметра не постоји друга основна школа. Предложени план мреже предвиђа 30 издвојених одељења, а матичне школе имају 37 издвојених одељења у школској 2019/2020. години. Организација рада у осам сеоских матичних школа је прилагођена специфичностима брдско-планинског подручја, међусобне удаљености и саобраћајне повезаности са издвојеним одељењима. Планом развоја предложено је припајање шест истурених одељења матичним школама и то: ИО Тупанци се припаја ИО Причевић које припада матичној школи „Илија Бирчанин“ Ставе; ИО Кланица се припаја матичној школи „Стеван Филиповић“ Дивци; ИО Дупљај  и Забрдица матичној школи „Свети Сава“ Попучке; ИО Котешица припаја се ИО Јошева и припада матичној школи „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина, ИО Доња Каменица ће се припојити школи „Милован Глишић“ Ваљевска Каменица. ИО Оглађеновац које припада ОШ „Милован Глишић“ Ваљевска Каменица у школској 2018/2019. години нема ученика, нити ће према подацима школе бити деце за упис у први разред у наредних шест година, па стога и престаје са радом. Из горе наведеног у предложеним развојном плану седам ИО ће бити мање у мрежи школа. Податак говори да се шест истурених одељења припаја матичним школама, а једно престаје са радом јер нема ученика.

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији града Ваљева утврђује се број и просторни распоред објеката који испуњавају услове за обављање предшколског васпитања и образовања, обезбеђују и исхрану, негу, превентивно-здравствену заштиту и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу са законом. Мрежу јавних предшколских установа чини ПУ „Милица Ножица“ са 11 наменских грађених објеката за боравак деце (Звончић, Хајди, Бамби, Колибри, Наша радост, Пчелица, Бубамара, Др М. Ступар, Видра, Каменица и Бранковина) и 22 друга прилагођена, привремено уступљена простора и издвојено одељење за обављање делатности припремног предшколског програма, васпитно-образовног рада са децом на дужем болничком лечењу и објекти за припрему хране. Радно време свих вртића је у целодневном трајању од 06 до 16 часова, а у вртићима у којима се обавља припремни предшколски програм у четворочасовном трајању радно време је од 15:30 до 19:30 часова. Предшколска установа располаже са смештајним капацитетима од 1669 места за упис деце у целодневни боравак, а потребе, већ годинама уназад , превазилазе смештајне капацитете, тако да је анализом података утврђено да у просеку 230 деце остане неуписано. Град Ваљево, с обзиром на чињеницу да велики број деце остане ускраћен за предшколско васпитање и образовање, планира да адаптира досадашњи објекат ОШ „М.Глишић“ у Ваљеву за потребе обављања делатности предшколске установе. У циљу стварања савремених услова за боравак деце и запослених, Град из буџета континуирано издваја средства за инвестиционо и текуће одржавање, као и набавку потребне опреме.

На данашњем заседању утврђен је предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ваљева, затим предлог Одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину, па предлог Одлуке о усвајању измена и допуна плана капиталних инвестиција града Ваљева 2018. – 2020. године, предлог Одлуке о изменама одлуке о преносу на коришћење и управљање објекта рециклажног центра, као и предлог Одлуке о изменама Локалног плана акције за децу града Ваљева.

Чланови Градског већа утврдили су предлог решења о давању сагласности на Статут ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево.