Одржана 76. седница Градског већа

Почетак » Одржана 76. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 76. седница Градског већа
20190315_10040020190315_10040720190315_100416

На данашњој седници Градског већа разматран је и утврђен Предлог Статута града Ваљева, на који је Министарства државне управе и локалне самоуправе дало сагласност уз обавезу да се у одређеном року наведени недостаци отклоне,  а друге одредбе предлога Статута остану непромењење. У члану 28. Предлога статута речи: „најстарији одборник“ замењују се речима „најстарији кандидат за одборника новог сазива“, док у члану 37 тачка 59, код надлежности Скупштине града, иза речи: „других делова насељених места“, додају се речи: уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе“, ради усаглашавања са чланом 93 став 1 Закона о локалној самоуправи. У члану 53 тачка 21 бришу се речи: „доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Граду у складу са законом“, а у члану 103 став 2 иза речи „председник и „ брише се реч „најмање“. У члану 7. став 3 Предлога статута наведено је да се облик и начин употребе грба и заставе Града утврђују одлуком Скупштине града, па је потребно да се у Статут унесу одредбе о изгледу грба и заставе, а члан 9 треба допунити следећим ставом: „празник града утврђује се статутом, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе“. Иако је празник утврђен, ова одредба је неопходна у случају да дође до потребе измене односно установљења новог празника.

Чланови Градског већа су усвојили  Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. По речима начелнице Градске управе Јелице Пањковић –Тешић измене се односе у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове тако што се једно радно место подиже у више звање, а у Заједничком јавном правобранилаштву додаје се на постојеће стање још један извршилац а то је  у складу са скупштинском одлуком о максималном броју запослених.

Дата је сагласност на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Предрагу Кузмановићу из Жабара који је поднео захтев за накнаду штете настале услед угинућа домаћих животиња /оваца/ од уједа паса луталица биће исплаћено на име накнаде 62.850,00 динара.