Одржана 77. седница Градског већа

Почетак » Одржана 77. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 77. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматран је и утврђен предлог Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2019. годину. ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2019. години и њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати у овој години на територији града Ваљева, како би се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености. Правни основ за доношење овог документа представља Национални акциони план запошљавања за 2019. годину, који је усвојен на седници Владе крајем 2018. године и Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Смањење раскорака између понуде и тражње је један од приоритета ЛАПЗ-а, а општи његов циљ је повећање запослености и то кроз: стручну праксу, јавне радове, субвенције за запошљавање незапослених лица и субвенције за самозапошљавање незапослених лица. Из градског буџета у 2019. години за ова четири програма предвиђено је 25 милиона динара.

Утврђен је предлог Одлуке о измени одлуке о“Рехабилитацији система даљинског грејања у Србији-фаза IV“ група-кредит (зајам КFW).

На данашњем дневном реду разматран је и утврђен предлог Одлуке о измени одлуке о поверавању послова управљања и и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“и „Прскавац“ ЈКП „Водовод-Ваљево“. Послови управљања и одржавања ова два сеоска водовода поверени су ЈКП „Водовод-Ваљево“ на десет година, али с обзиром да је наведена одлука донета у децембру 2008. године истекао је рок примене исте. Предлог је да се постојећа Одлука измени јер постоји потреба да се ови послови и даље континуирано обављају, како би се у потпуности уредило функционисање и одржавање ова два сеоска водовода.

Чланови Градског већа су утврдили и предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о изради плана генералне регулације „Градац“ и „Ново насеље“, а такође и  предлог допуне програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта.

Усвојен је и Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. Начелница Градске управе Ваљево ЈелицаТешић-Пањковић је рекла да се повећава број извршилаца комуналних инспектора за једног извршиоца из постојећег броја радника на неодређено време.