Одржана 80. седница Градског већа

Почетак » Одржана 80. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 80. седница Градског већа

Чланови Градског већа су на данашњем заседању као допуну дневног реда разматрали Препоруку о условима и начину снадбевања топлотном енергијом у периоду од 14.05. до 16.05.2019. године. У Одлуци о снадбевању топлотном енергијом грејна сезона траје од 15. октобра до 15. априла следеће године, а уколико је средња дневна температура нижа од 12° C у периодима од 1-14. октобра  и од 16. априла до 3. маја ЈКП „Топлана“ Ваљево је у обавези да греје кориснике. С обзиром да је по временској прогнози за наредна три дана испуњен технички услов за грејање – а односи се на дневну температуру нижу од 12° C то ће ЈКП „Топлана“ Ваљево од 14. маја до 16. маја у режиму грејања / ујутру од  6-10 часова и увече од 18-22 / у складу са актуелним временским условима вршити грејање.

На данашњој седници Градског већа разматрани су Извештаји о раду и пословању за 2018. годину Дома здравља Ваљево, Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Центра за културу, Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево, Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, Модерне галерије Ваљево, ИУС „Радован Трнавац – Мића“ Ваљево, Међуопштинског историјског архива Ваљево, Установе за физичку културу „Валис“ Ваљево, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево као и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Ваљева у 2018. години.

Сви разматрани извештаји су прихваћени од стране Градског већа и исти ће бити разматрани на наредној седници Скупштине града Ваљева која ће бити одржана 31. маја 2019. године.                                                                                                   Утврђен је предлог Плана детаљне регулације за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица.                            На данашњем заседању разматрани су и утврђени следећи предлози: предлог  закључка о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2019. годину, предлог закључка о усвајању плана одрживе урбане мобилности Ваљева и предлог закључка о усвајању плана унапређења пешачења на нивоу насеља – централна градска зона.

Чланови Градског већа разматрали су и утврдили предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево.

Такође је на данашњој седници утврђен предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево.

Разматран је Извештај надзорног органа о вишку радова на зимском одржавању улица и путева, по уговору за зимско одржавање улица и путева – град Ваљево и исти је прихваћен од стране Градског већа. Градоначелник Ваљева се овлашћује да закључи Споразум о измирењу обавеза по наведеном уговору, између града Ваљева и „Инграп-Омни“д.о.о. Београд.

На данашњој седници разматран је и усвојен Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.

Такође на данашњој седници разматрани су и предлози решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Боривоју Недељковићу из Кланице биће исплаћено 191.280,00 динара на име накнаде штете услед угинућа домаћих животиња-уматичених оваца од уједа паса луталица, а Марини Марковић из Ваљева, као законском заступнику мал. Јоване Марковић, биће исплаћено 80.000,00 динара на име накнаде штете услед уједа паса луталица.