Одржана 85. седница Градског већа

Почетак » Одржана 85. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 85. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматрано је 16 тачака дневног реда, које ће се наћи пред одборницима на наредном скупштинском заседању, које је планирано у другој половини јула.

Чланови Градског већа су утврдили предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину први ребаланс. Првим ребалансом планирани су приходи и примања у износу 3.419.838.550 динара средстава буџета града и 106.507.180,42 средстава из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана су средства буџета града на нивоу Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину без промена у износу и структури прихода. Овим ребалансом је обухваћена корекција планираних прихода, тако да је по овом основу буџет града Ваљева увећан за укупно 44.838.550 динара.

По првом ребалансу планирани расходи и издаци износе 3.419.838.550 динара и 106.507.180,42 динара расходи и издаци из других извора прихода.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину- први ребаланс измењени су следећи програми и то: Програм комуналне делатности, локалног економског развоја,  развоја пољопривреде, организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, основног образовања и васпитања, развоја спорта и омладине и опште услуге локалне самоуправе.

Законом о буџетском систему је регулисано да се у оквиру буџета део планираних прихода не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће и сталне буџетске резерве. Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе или за апропријације које су планиране у недовољном износу, док се средства сталне резерве користе за накнаду штете настале услед елементарних непогода.

Донет је закључак којим је усвојена Прва измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину.

За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овим Планом опредељена су укупна средства од 913.804.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину.

Утврђен је предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева od 1. марта 2019. године. Такође је утврђен предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева.  Влада Републике Србије је на основу члана 104 Закона о основама система образовања и васпитања донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Предложеном мрежом јавних основних школа на територији града Ваљева, престаје са радом једно издвојено одељење у односу на мрежу основних школа која је утврђена Одлуком о мрежи основних школа на територији града Ваљева. Издвојено одељење Оглађеновац које припада ОШ „Милован Глишић“Ваљевска Каменица престаје са радом јер нема ученика, а према показатељима школе у овом месном подручју неће бити деце за упис у први разред у наредних шест година.На основу Закона о основама система образовања и васпитања и Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и мрежи јавних основних школа, мрежу јавних основних школа у периоду од школске 2019/2020. године закључно са школском 2022/2023. годином чини 15 јавних основних школа од којих је седам на територији града Ваљева, осам на сеоском подручју и 36 издвојених одељења, као и Музичка школа „Живорад Грбић“ са издвојеним одељењима у Мионици и Лајковцу.

Утврђен је предлог плана генералне регулације „Југ“.

На данашњем заседању разматрани су и прихваћени извештаји о раду јавних комуналних предузећа  Топлане, Видрака и Полета за 2018. годину и утврђени предлози решења о давању сагласности на одлуку о расподели добити ових јавних комуналних предузећа. Такође је утврђен и предлог решења којим је дата сагласност на одлуку о ценама пијачних услуга.

Чланови Градског већа данас су разматрали и прихватили извештаје о раду „Агроразвој – Ваљевске долине“, Туристичке организације Ваљево и Савета за здравље града Ваљева за прошлу годину.